Ko dara Komisija?

Komisija ir sagatavojusi investīciju plānu, kas 2015.–2017. gadā ļaus piesaistīt vismaz 315 miljardus eiro publiskā un privātā sektora ieguldījumu. Tā arī cenšas samazināt regulējumu un labāk izmantot esošos finanšu resursus.

Vairāk par investīciju plānu

Vispārīgi mērķi
  • Radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.
  • Veicināt uzņēmējdarbību.
  • Uzlabot piekļuvi jauniem tirgiem.
  • Finansējumu padarīt pieejamāku.
  • Nodrošināt piekļuvi informatīviem pakalpojumiem un datiem par velti, pilnībā un ievērojot atklātības principu.