Ką daro Komisija?

Komisija parengė Investicijų planą, kuris paskatins privatųjį ir viešąjį sektorius 2015–2017 m. investuoti bent 315 mlrd. eurų. Be to, plane daug dėmesio skiriama mažesniam reguliavimui ir išmanesniam esamų finansinių išteklių panaudojimui.

Daugiau informacijos apie Investicijų planą

Tikslai
  • Kurti verslui palankią aplinką
  • Skatinti verslumą
  • Sudaryti geresnes sąlygas patekti į naujas rinkas
  • Pagerinti galimybes gauti finansavimą
  • Suteikti galimybę naudotis nemokamomis, neribotomis ir viešomis informacinėmis paslaugomis ir duomenimis