Seo a bhfuil ar siúil ag an gCoimisiún

Mhol an Coimisiún plean infheistíochta lena gcuirfear ar fáil ar a laghad €315 bhilliún d'infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha in 2015-2017. Dírítear sa phlean freisin ar rialachas a laghdú agus úsáid níos cliste a bhaint as acmhainní airgeadais atá ann faoi láthair.

Tuilleadh eolais maidir leis an bplean infheistíochta

Cuspóirí
  • timpeallacht atá fabhrach do lucht gnó a chruthú
  • fiontraíocht a chur chun cinn
  • rochtain ar mhargaí nua a fheabhsú
  • rochtain ar mhaoiniú a éascú
  • rochtain a sholáthar ar sheirbhísí eolais agus ar shonraí ar bhonn saor, iomlán agus oscailte