Mitä komissio tekee

Komissio on laatinut investointiohjelman, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vuosina 2015–2017 vähintään 315 miljardilla eurolla. Ohjelman avulla pyritään myös vähentämään sääntelyä ja hyödyntämään nykyisiä rahoituslähteitä tehokkaammin.

Lisätietoa investointiohjelmasta

Yleistavoitteet
  • luoda yrityksille suotuisa toimintaympäristö
  • edistää yrittäjyyttä
  • helpottaa pääsyä uusille markkinoille
  • helpottaa rahoituksen saantia
  • tarjota yrityksille avoimia ja maksuttomia tieto- ja datapalveluja