Mida Euroopa Komisjon teeb?

Komisjon on teinud ettepaneku investeerimiskava kohta, mille raames tehakse aastatel 2015–2017 kättesaadavaks vähemalt 315 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid. Kavas keskendutakse ka reguleerimise vähendamisele ja olemasolevate rahaliste vahendite arukamale kasutamisele.

Lisateave investeerimiskava kohta

Eesmärgid
  • Luua ettevõtlussõbralik keskkond
  • Edendada ettevõtlust
  • Parandada juurdepääsu uutele turgudele
  • Hõlbustada juurdepääsu rahastamisele
  • Anda teabeteenustele ja andmetele tasuta, täielik ja avatud juurdepääs