Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

The Commission has proposed an investment plan, which will unlock at least €315 billion in public and private investments in 2015-2017. It also focuses on cutting regulation and making smarter use of existing financial resources.

More about the investment plan

Στόχοι
  • δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος
  • προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  • βελτίωση της πρόσβασης σε νέες αγορές
  • διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
  • παροχή πλήρους, δωρεάν και ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πληροφόρησης και δεδομένα