Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-2017. Επιδιώκει επίσης τη μείωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Περισσότερα σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο

Στόχοι
  • δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος
  • προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  • βελτίωση της πρόσβασης σε νέες αγορές
  • διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
  • παροχή πλήρους, δωρεάν και ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πληροφόρησης και δεδομένα