Jaké kroky Komise podniká

Komise navrhla investiční plán, podle něhož se má v letech 2015–2017 mobilizovat nejméně 315 miliard eur veřejných a soukromých investic. Plán se rovněž zaměřuje na snižování regulační zátěže a účelnější využívání stávajících finančních zdrojů.

Další informace o investičním plánu

Cíle
  • vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj podniků
  • podporovat podnikání
  • zlepšit přístup na nové trhy
  • usnadnit přístup k financování
  • poskytovat bezplatný, plný a volný přístup k informačním službám a údajům