Ce face Comisia

Bugetul Uniunii Europene reflectă cadrul financiar multianual și este stabilit anual de către Parlamentul European și Consiliu (prin miniștrii de resort din statele membre), pe baza propunerilor Comisiei. El este gestionat în numele Comisiei de către Direcția Generală Buget.

Obiective
  • să asigure resursele necesare pentru punerea în aplicare a politicilor UE, pe baza unei programări financiare eficiente
  • în numele UE, împrumutarea de fonduri de pe piețele de capital pentru a finanța redresarea în cadrul instrumentului NextGenerationEU
  • să execute veniturile și cheltuielile bugetare
  • să gestioneze cadrul de reglementare pentru buget
  • să întocmească conturile anuale ale instituțiilor europene
  • să promoveze buna gestiune financiară în cadrul Comisiei
  • să întocmească rapoarte privind execuția bugetului și să coordoneze procedura de descărcare de gestiune, de la faza de pregătire până la cea de aplicare a măsurilor subsecvente recomandărilor Parlamentului și Consiliului privind descărcarea de gestiune