Wat doet de Commissie?

De begroting van de Europese Unie berust op het meerjarig financieel kader. Zij wordt jaarlijks vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad (ministers van de lidstaten) op basis van voorstellen van de Commissie. Het directoraat-generaal Begroting van de Commissie is belast met het beheer ervan.

Doelstellingen
  • zorgen voor de middelen om het EU-beleid uit te voeren op basis van een gedegen financiële programmering
  • namens de EU geld lenen op de kapitaalmarkten om het herstel te financieren in het kader van het NextGenerationEU-instrument
  • de uitgaven en inkomsten in de begroting opnemen
  • het regelgevingskader voor de begroting beheren
  • de jaarrekening van de EU-instellingen opmaken
  • zorgen voor een gezond financieel beheer binnen de Commissie
  • verslag uitbrengen over de uitvoering van de begroting en de kwijtingsprocedure coördineren vanaf de voorbereiding ervan tot de opvolging van de aanbevelingen van Raad en Parlement