Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Unió költségvetése a többéves pénzügyi keret alapján készül. A költségvetést éves szinten az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa alakítja ki a Bizottság javaslatai alapján. A költségvetést a Bizottság Költségvetési Főigazgatósága kezeli.

Célok
  • hatékony pénzügyi tervezéssel gondoskodik az uniós szakpolitikai célkitűzések végrehajtásához szükséges forrásokról;
  • az EU nevében a NextGenerationEU eszköz keretében a helyreállítás finanszírozására a tőkepiacokon hitelt vesz fel; 
  • mind a bevételi, mind a kiadási tételek tekintetében végrehajtja a költségvetést;
  • irányítja a költségvetés szabályozási keretét;
  • elkészíti az uniós intézmények éves pénzügyi beszámolóit;
  • előmozdítja a Bizottságon belül a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást;
  • beszámol a költségvetés végrehajtásáról, valamint koordinálja a mentesítési eljárást, az előkészületektől kezdve egészen az Európai Parlament és a Tanács mentesítési ajánlásain alapuló intézkedések végrehajtásáig.