Mitä komissio tekee

Euroopan unionin talousarvio heijastelee monivuotista rahoituskehystä. Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto vahvistavat sen vuosittain komission esityksestä. Talousarviota hallinnoi komissiossa budjettipääosasto.

Tavoitteet
  • varmistaa EU-politiikan täytäntöönpanon edellyttämät resurssit tarkan rahoitussuunnitelman pohjalta
  • EU:n puolesta lainataan varoja pääomamarkkinoilta elpymisen rahoittamiseksi Next Generation EU -välineen avulla
  • panna täytäntöön budjetin menot ja tulot
  • hallinnoida budjetin sääntelykehystä
  • laatia EU:n toimielinten tilinpäätökset
  • edistää moitteettoman varainhoidon periaatetta komissiossa
  • raportoida budjetin toteuttamisesta ja koordinoida vastuuvapausmenettelyä valmisteluvaiheesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vastuuvapaussuositusten seurantaan