Mida Euroopa Komisjon teeb?

Euroopa Liidu eelarve põhineb mitmeaastasel finantsraamistikul. Eelarve koostavad igal aastal Euroopa Parlament ja nõukogu (liikmesriikide ministrid) komisjoni ettepanekute põhjal. Komisjonis haldab seda eelarve peadirektoraat.

Eesmärgid
  • tagada tõhusa finantsplaneerimise abil ELi poliitikastrateegiate rakendamiseks vajalikud vahendid
  • laenab ELi nimel kapitaliturgudelt vahendeid, et rahastada majanduse elavdamist NextGenerationEU vahendi raames 
  • hallata eelarve tulusid ja kulusid
  • hallata eelarve õigusraamistikku
  • koostada ELi institutsioonide raamatupidamise aastaaruandeid
  • edendada komisjonis usaldusväärset finantsjuhtimist
  • anda aru eelarve täitmise kohta ja koordineerida eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust alates selle ettevalmistamisest kuni heakskiidu andmiseni, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitusi