Hvad gør Kommissionen?

EU's budget afspejler den flerårige finansielle ramme. Det fastsættes årligt af Europa-Parlamentet og Rådet (nationale ministre) på grundlag af forslag fra Kommissionen. Det forvaltes for Kommissionen af Generaldirektoratet for Budget.

Det skal vi gøre
  • sikre de nødvendige ressourcer til gennemførelse af EU's politikker på grundlag af en effektiv finansiel planlægning
  • låner på EU's vegne midler på kapitalmarkederne til finansiering af genopretningen under NextGenerationEU-instrumentet
  • gennemføre både indtægter og udgifter i budgettet
  • forvalte de lovgivningsmæssige rammer for budgettet
  • udarbejde årsregnskaberne for EU's institutioner
  • fremme sund finansiel forvaltning i Kommissionen
  • rapportere om gennemførelsen af budgettet og koordinere dechargeproceduren fra forberedelse til opfølgning af Parlamentets og Rådets henstillinger om decharge.