Jaké kroky Komise podniká

Rozpočet Evropské unie je zohledňuje víceletý finanční rámec EU. Každý rok jej sestavuje Evropský parlament a Rada (tvořená ministry členských států) na základě návrhů Komise. Za Komisi se na něm podílí Generální ředitelství pro rozpočet.

Cíle
  • zajistit zdroje potřebné pro provádění politik EU, a to na základě účinného finančního plánování
  • jménem EU si vypůjčují finanční prostředky na kapitálových trzích k financování oživení v rámci nástroje NextGenerationEU
  • realizovat jak příjmy, tak výdaje v rozpočtu
  • spravovat regulační rámec rozpočtu
  • sestavovat roční uzávěrky orgánů EU
  • podporovat řádné finanční řízení v rámci Komise
  • podávat zprávy o plnění rozpočtu a koordinovat postup při udělení absolutoria – od jeho příprav až po kroky, jež následují poté, co Evropský parlament a Rada vydají doporučení