Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa i strategią bezpieczeństwa wewnętrznego, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Europie, należy zwalczać przestępczość i terroryzm oraz zacieśnić współpracę w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania granicami, ochrony ludności i zarządzania klęskami żywiołowymi.

Cele

  • zapobieganie terroryzmowi i zwalczanie go, również zwalczanie zjawiska zagranicznych bojowników
  • skuteczniejsze zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej poprzez pogłębienie współpracy między siłami policyjnymi krajów UE
  • zwiększanie konkurencyjności europejskiego przemysłu bezpieczeństwa
  • zaostrzanie i koordynowanie kontroli na granicach zewnętrznych w UE