Ką daro Komisija?

Ką daro Komisija?

Vykdant Europos saugumo strategiją ir Vidaus saugumo strategiją stengiamasi užtikrinti, kad Europa būtų saugesnė. Tuo tikslu kovojama su terorizmu ir sunkiu nusikalstamumu, stiprinamas bendradarbiavimas teisėsaugos, sienų valdymo, civilinės saugos ir nelaimių padarinių valdymo srityse.

Tikslai

  • Užkirsti kelią terorizmui (taip pat užsienio kovotojų reiškiniui) ir jį įveikti
  • Veiksmingiau kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu stiprinant tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą
  • Didinti Europos saugumo pramonės konkurencingumą
  • Stiprinti ir koordinuoti ES išorės sienų kontrolę