Mitä komissio tekee

Komission toimet

Euroopan turvallisuusstrategialla ja sisäisen turvallisuuden strategialla parannetaan Euroopan turvallisuutta. Niissä keskitytään terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaan sekä lainvalvonnan, rajavalvonnan, pelastuspalvelun ja väestönsuojelun yhteistyön lisäämiseen.

Tavoitteet

  • ehkäistä ja torjua terrorismia ja vierastaistelijailmiötä
  • tehostaa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa lisäämällä kansainvälistä poliisiyhteistyötä
  • parantaa EU:n turvallisuusalan kilpailukykyä
  • vahvistaa ja koordinoida EU:n ulkorajojen valvontaa