Mida Euroopa Komisjon teeb?

Mida Euroopa Komisjon teeb?

Euroopa julgeoleku strateegia ja sisejulgeoleku strateegia eesmärk on muuta Euroopa turvalisemaks. Selleks võideldakse terrorismi ja raskete kuritegude vastu, parandatakse õiguskaitsealast koostööd, piirikontrolli, tsiviilkaitset ja katastroofide ohjamist.

Eesmärgid

  • Ennetada terrorismi ja välisvõitlejate värbamist ning võidelda selle vastu
  • Tihendada piiriülest politseikoostööd, et rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega paremini võidelda
  • Suurendada parema turvalisuse saavutamiseks Euroopa julgeolekutööstuse konkurentsivõimet
  • Tugevdada ja koordineerida ELi välispiiride kontrolli