Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και η Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας εστιάζουν τις προσπάθειες στο να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη μέσω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, τη διαχείριση των συνόρων, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των καταστροφών.

Στόχοι

  • πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου των ξένων μαχητών
  • αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος με εμβάθυνση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα ασφάλειας
  • ενίσχυση και συντονισμός του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ