Vad gör kommissionen?

Kommissionen arbetar för närvarande med en kapitalmarknadsunion som ska frigöra finansiering för företag och stimulera tillväxten i EU genom att skapa en verklig inre marknad för kapital.

Kommissionen följer också upp de reformer som införts efter finanskrisen och arbetar för att konsumenter och småinvesterare ska få bättre finansiella tjänster.

Mål

Kapitalmarknadsunionen ska

  • leda till ett mer diversifierat finansiellt system som kompletterar bankernas finansiering med mer utvecklade kapitalmarknader
  • frigöra kapital i EU som nu är låst och se till att det kommer till nytta för ekonomin så att spararna får fler investeringsmöjligheter och företagen ett större utbud av finansiering till lägre kostnad
  • inrätta en europeisk kapitalmarknad där investerare kan investera över landsgränserna och företag kan skaffa nödvändig finansiering från fler källor, oavsett var de är baserade.

De nya reglerna för banker och bankunionen ska

  • bidra till bättre regelverk och tillsyn för finansinstituten både i euroområdet och övriga EU
  • se till att bankerna har mer kapital och att riskerna kontrolleras bättre
  • skydda insättare och icke-professionella investerare
  • inrätta resolutionsmekanismer för konkurshotade banker så att skattebetalarna slipper stå för notan.