Aktuality

Aké opatrenia prijíma Komisia?

Európska komisia v súčasnosti pracuje na vytvorení únie kapitálových trhov – inovatívneho projektu na uvoľnenie financovania pre európske podniky a podporu rastu v krajinách EÚ prostredníctvom vytvorenia skutočného jednotného trhu kapitálu.

Komisia takisto monitoruje účinnosť reforiem, ktoré boli prijaté v dôsledku finančnej krízy, a pracuje na zlepšení fungovania retailových finančných služieb v prospech spotrebiteľov a malých investorov.

Ciele

Cieľom únie kapitálových trhov je:

  • vytvoriť diverzifikovanejší finančný systém, ktorý bude integrovať bankové financovanie s fungujúcimi a rozvinutými kapitálovými trhmi,
  • uvoľniť v celej Európe kapitál, ktorý je v súčasnosti zmrazený, a nechať ho pracovať v prospech celého hospodárstva – sporitelia tak získajú viac investičných príležitostí a podniky budú mať na výber z väčšieho počtu možností financovania s nižšími nákladmi,
  • vytvoriť kapitálový trh EÚ, kde investori môžu investovať finančné prostriedky cez hranice bez prekážok a podniky môžu získať finančné prostriedky z rôznorodých zdrojov, bez ohľadu na miesto, v ktorom sa nachádzajú.

Nové pravidlá pre banky a bankovú úniu majú za cieľ:

  • zabezpečiť lepšiu reguláciu finančných inštitúcií a dohľad nad nimi v eurozóne a v celej EÚ,
  • zabezpečiť lepšiu kapitalizáciu bánk a lepšiu kontrolu rizík,
  • chrániť vkladateľov a retailových investorov,
  • zriadiť mechanizmy riešenia krízových situácií zlyhávajúcich bánk, ktoré ukončia éru rozsiahlych záchranných opatrení zaplatených daňovými poplatníkmi.