Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja Europejska pracuje obecnie nad unią rynków kapitałowych – to projekt o przełomowym znaczeniu, którego celem jest uwolnienie środków finansowych z myślą o europejskich przedsiębiorstwach oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego w krajach UE poprzez utworzenie prawdziwego jednolitego rynku kapitałowego.

Komisja monitoruje również skuteczność reform podjętych w następstwie kryzysu finansowego oraz pracuje nad usprawnieniem detalicznych usług finansowych z korzyścią dla konsumentów i drobnych inwestorów.

Cele

Unia rynków kapitałowych ma na celu:

  • rozbudowanie oferty systemu finansowego, tak aby łączył finansowanie bankowe z kompleksowymi i zaawansowanymi rynkami kapitałowymi
  • uwolnienie kapitału, który jest obecnie zamrożony w Europie, i wykorzystanie go do pobudzenia gospodarki, po to by oszczędzający mieli więcej możliwości inwestycyjnych a przedsiębiorstwa miały do dyspozycji szerszą ofertę finansowania po niższych kosztach
  • stworzenie unijnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy mogą bez przeszkód inwestować fundusze za granicą, a przedsiębiorstwa mogą zebrać potrzebne środki z różnych źródeł, niezależnie od lokalizacji.

Nowe przepisy dotyczące banków i unii bankowej mają na celu:

  • zagwarantowanie, że działalność instytucji finansowych będzie lepiej regulowana i skuteczniej nadzorowana zarówno w strefie euro, jak i w całej UE
  • zadbanie o to, by banki dysponowały większą ilością kapitału, oraz o to, by skuteczniej kontrolowały ryzyko
  • ochronę deponentów i inwestorów detalicznych
  • stworzenie mechanizmów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ogłaszających upadłość, co położy kres fali ogromnych pakietów ratunkowych opłacanych przez podatników.