Wat doet de Commissie?

De Europese Commissie werkt op dit moment aan de kapitaalmarktunie. Dit is een baanbrekend project om via een echte interne markt voor kapitaal de financieringsmogelijkheden voor het Europese bedrijfsleven te verruimen en de groei in de EU-landen en impuls te geven.

De Commissie gaat ook na of de hervormingen naar aanleiding van de financiële crisis resultaat opleveren. Verder werkt ze aan de verbetering van de financiële diensten voor spaarders en kleine beleggers.

Doelstellingen

De kapitaalmarktunie is erop gericht:

  • een gevarieerder financieel systeem te ontwikkelen waarbij het systeem van financiering door banken wordt aangevuld met de mogelijkheden van diepe en ontwikkelde kapitaalmarkten
  • de nu bevroren kapitaalmarkten in heel Europa weer vlot te trekken en nuttig voor de economie te maken, zodat spaarders meer beleggingsmogelijkheden krijgen en bedrijven makkelijker en goedkoper aan geld kunnen komen
  • een EU-kapitaalmarkt te ontwikkelen waar investeerders niet worden gehinderd door landsgrenzen en bedrijven genoeg geld kunnen aantrekken uit verschillende bronnen, waar zij zich ook bevinden

De nieuwe regels voor de banken en de bankenunie moeten:

  • ervoor zorgen dat financiële instellingen aan strengere regels moeten voldoen en beter gecontroleerd worden, zowel in de eurozone als daarbuiten
  • ervoor zorgen dat banken over meer financiële reserves beschikken en risico's beter worden afgedekt
  • spaarders en kleine beleggers beschermen
  • afwikkelingsmechanismes ontwikkelen voor omvallende banken zodat de belastingbetaler niet langer hoeft op te draaien voor de kosten ervan