Ko dara Komisija?

Eiropas Komisija pašlaik strādā pie kapitāla tirgu savienības izveides. Tas ir ļoti nozīmīgs projekts, ar kuru iecerēts piesaistīt finansējumu Eiropas uzņēmumiem un veicināt izaugsmi ES dalībvalstīs, radot patiesi strādājošu vienoto kapitāla tirgu.

Komisija arī novēro, cik efektīvas ir pēc finanšu krīzes sākuma ieviestās reforma, un strādā pie tā, lai finanšu pakalpojumi privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem vairāk atbilstu patērētāju un mazo ieguldītāju interesēm.

Mērķi

Kapitāla tirgu savienības mērķi ir šādi:

  • finanšu sistēmā radīt vairāk daudzveidības, banku finansējumu papildinot ar plašiem un labi attīstītiem kapitāla tirgiem;
  • visā Eiropā piesaistīt kapitālu, kas pašlaik ir “iesaldēts”, un likt tam strādāt ekonomikas labā, investoriem nodrošinot plašāku izvēli, kā ieguldīt resursus, bet uzņēmumiem nodrošinot plašāku finansējuma izvēli ar zemākām izmaksām;
  • ES izveidot kapitāla tirgu, kurā ieguldītāji var bez šķēršļiem ieguldīt līdzekļus pāri robežām, bet uzņēmumi neatkarīgi no tā, kurā valstī tie reģistrēti, var piesaistīt vajadzīgos līdzekļus no ļoti dažādiem avotiem.

Jauno attiecībā uz bankām pieņemto noteikumu un banku savienības mērķi:

  • nodrošināt, ka finanšu iestādes ir labāk regulētas un uzraudzītas gan eirozonā, gan visā ES kopumā;
  • gādāt, lai bankas būtu labāk kapitalizētas un lai risks tiktu rūpīgāk kontrolēts;
  • aizsargāt noguldītājus un privātos ieguldītājus;
  • izveidot tādus noregulējuma mehānismus grūtībās nonākušām bankām, kas ļaus izvairīties no apjomīgas banku glābšanas, kas uzkrauta nodokļu maksātājiem.