Seneste

Hvad gør Kommissionen?

Kommissionen arbejder for øjeblikket på kapitalmarkedsunionen: et skelsættende projekt, der skal frigøre midler til europæiske virksomheder og sætte skub i væksten i EU ved at skabe et reelt indre marked for kapital.

Kommissionen holder også øje med effektiviteten af de reformer, der blev indført i kølvandet på finanskrisen, og arbejder på at få detailmarkederne for finansielle tjenesteydelser til at fungere bedre for forbrugerne og de små investorer.

Det skal vi gøre

Kapitalmarkedsunionen skal:

  • fremme et mere diversificeret finansielt system ved at supplere bankfinansiering med dybe og udviklede kapitalmarkeder
  • frigøre kapital i Europa, som i øjeblikket er indefrosset, og sætte den til at arbejde for økonomien, så sparerne får flere investeringsvalg og virksomhederne et større udvalg af billigere finansiering
  • skabe et europæisk kapitalmarked, hvor investorer kan investere uhindret på tværs af grænserne, og virksomheder kan rejse de nødvendige midler fra en lang række kilder, uanset hvor de befinder sig.

De nye regler for banker og bankunionen har til formål at:

  • sikre, at finansielle institutioner er bedre reguleret og overvåget både i euroområdet og i hele EU
  • sikre, at bankerne er bedre kapitaliseret, og at der er bedre kontrol med risici
  • beskytte indskydere og detailinvestorer
  • oprette afviklingsmekanismer for nødlidende banker, hvilket vil gøre en ende på perioden med omfattende redningspakker betalt af skatteyderne.