Jaké kroky Komise podniká

Evropská komise v současnosti pracuje na vytvoření unie kapitálových trhů. Jedná se o stěžejní projekt, který má mobilizovat finanční prostředky pro evropské podniky a podpořit růst v zemích EU vytvořením skutečného jednotného trhu s kapitálem.

Komise také sleduje účinnost reforem zavedených v návaznosti na finanční krizi a usiluje o lepší fungování retailových finančních služeb ve prospěch spotřebitelů a drobných investorů.

Cíle

Cílem unie kapitálových trhů je:

  • rozvíjet diverzifikovanější finanční systém doplňující financování z bankovního sektoru prostřednictvím hlubších a rozvinutějších kapitálových trhů
  • uvolnit v celé Evropě kapitál, který v současnosti leží ladem, a nechat ho působit ve prospěch hospodářství – střadatelé tím získají více investičních možností a podniky budou mít na výběr z většího počtu možností financování za nižší náklady
  • vytvořit evropský kapitálový trh, na němž budou investoři moci vynaložit své prostředky bez překážek daných státními hranicemi a podniky budou moci získat požadované prostředky z různých zdrojů, bez ohledu na to, ve kterém státě mají sídlo

Nová pravidla pro banky a bankovní unii mají za cíl:

  • zajistit, aby finanční instituce v eurozóně i celé EU byly lépe regulovány a kontrolovány
  • zajistit lepší kapitálové zajištění bank a lepší kontrolu rizik
  • chránit vkladatele a drobné investory
  • zřídit mechanismus pro řešení krizí bank na pokraji úpadku, a ukončit tak éru, kdy byly na záchranu bank vynakládány obrovské finanční částky z kapes daňových poplatníků