Delo Komisije

Cilji
  • pomaga kmetom, da pridelajo zadostne količine varne hrane, in sicer v skladu z normami EU glede trajnosti, okoljskih zahtev, dobrobiti živali, sledljivosti itd.
  • pomaga kmetijskemu gospodarstvu s sistemi podpore za stabilizacijo prihodkov zaradi negotovih pogojev proizvodnje
  • spodbuja naložbe v sonaraven in sodoben kmetijski sektor 
  • z raznovrstnim gospodarstvom ohranja trajnostne podeželske skupnosti
  • ustvarja in ohranja delovna mesta po vsej prehranski verigi