Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Cele
  • wspieranie rolników, tak aby mogli dostarczać wystarczającą ilość bezpiecznej żywności, wytwarzanej zgodnie z unijnymi normami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, identyfikowalności itp.
  • zapewnianie przedsiębiorstwom rolnym wsparcia finansowego, aby zapewnić im stałe dochody pomimo mniej przewidywalnych warunków produkcji
  • ułatwianie inwestycji w nowoczesny, zrównoważony sektor rolnictwa 
  • zachowanie dobrze funkcjonujących społeczności wiejskich o zróżnicowanej gospodarce
  • tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w całym łańcuchu żywnościowym