Wat doet de Commissie?

Doelstellingen
  • boeren helpen genoeg voedsel te produceren voor de hele EU, met inachtneming van de EU-normen voor duurzaamheid, milieuzorg, dierenwelzijn, traceerbaarheid enz.
  • landbouwbedrijven een stabiel inkomen geven, ook bij minder voorspelbare productievoorwaarden
  • investeringen in duurzame, moderne landbouwtechnieken makkelijker maken 
  • plattelandsgemeenschappen door een gevarieerde economie duurzaam en leefbaar houden
  • banen creĆ«ren en behouden in de hele voedingsindustrie