Mjere Komisije

Ciljevi
  • pomoći poljoprivrednicima da proizvode dovoljnu količinu sigurne hrane, u skladu s normama EU-a o održivosti, propisima o zaštiti okoliša, zaštiti životinja, sljedivosti itd.
  • omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima sustave potpore kako bi stabilizirala svoje prihode kad uvjeti proizvodnje nisu toliko predvidljivi
  • olakšati ulaganja u održiv i moderan poljoprivredni sektor 
  • očuvati održive ruralne zajednice i raznolikost gospodarstava
  • stvoriti i očuvati radna mjesta duž lanca opskrbe hranom