Seo a bhfuil ar siúil ag an gCoimisiún

Cuspóirí
  • cuidiú le feirmeoirí cainníochtaí leordhóthanacha de bhia slán a tháirgeadh don Eoraip, agus caighdeáin an Aontais Eorpaigh á gcomhlíonadh acu i dtaca le hinbhuanaitheacht, leas ainmhithe, inrianaitheacht, etc.
  • córais tacaíochta ioncaim a chur ar fáil do ghnóthais talmhaíochta d'fhonn a n-ioncaim a chobhsú in ainneoin dálaí táirgthe ar deacra, anois ná riamh, iad a thuar.
  • infheistíocht a éascú in earnáil talmhaíochta inbhuanaithe nua-aimseartha 
  • pobail tuaithe inmharthana a chothú ina bhfuil geilleagair ilghnéitheacha
  • poist a chruthú agus a choimeád ar feadh an bhiashlabhra