Mitä komissio tekee

Tavoitteet
  • auttaa viljelijöitä tuottamaan riittävästi turvallisia elintarvikkeita, joiden tuotannossa on noudatettu kestävyyttä, ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja jäljitettävyyttä koskevia EU-sääntöjä
  • tukea maatilayrityksiä järjestelmillä, joilla viljelijöiden tulot voidaan vakauttaa epävarmoissa tuotanto-olosuhteissa
  • helpottaa investointeja kestävään ja nykyaikaiseen maatalouteen 
  • ylläpitää maaseutuyhteisöjen elinvoimaisuutta monipuolistamalla niiden elinkeinoelämää
  • luoda ja säilyttää elintarviketeollisuuden työpaikkoja