Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid
  • Aidata põllumajandusettevõtjatel toota piisaval hulgal ohutut toitu, järgides ELi säästvus-, keskkonnakaitse, loomade heaolu, jälgitavus- jt norme
  • Töötada põllumajandusettevõtete jaoks välja toetussüsteemid, et aidata neil muuta sissetulek halvasti prognoositavates tootmistingimustes stabiilseks
  • Soodustada investeeringuid säästvasse ja ajakohasesse põllumajandussektorisse 
  • Säilitada maakogukondade elujõulisus ja nende majandustegevuse mitmekesisus
  • Luua ja hoida töökohti kogu toidutarneahela ulatuses