Hvad gør Kommissionen?

Det skal vi gøre
  • hjælpe landmændene med at producere tilstrækkelige mængder sikre fødevarer samtidig med, at de overholder EU's normer for bæredygtighed, miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, sporbarhed osv.
  • sørge for støtteordninger til landbrugsvirksomheder, så de kan få en mere stabil indkomst i situationer, hvor produktionsbetingelserne er svære at forudsige
  • fremme investeringer i et bæredygtigt, moderne landbrug 
  • understøtte levedygtige landdistrikter med diversificerede økonomier
  • skabe og bevare arbejdspladser i hele fødevarekæden