Какво прави Комисията?

Цели
  • подпомагане на земеделските стопани да произвеждат достатъчни количества безопасни храни в съответствие с правилата на ЕС за устойчивост, околна среда, хуманно отношение към животните, проследимост и т.н.
  • осигуряване на помощни системи на земеделските стопанства за подпомагане на стабилизирането на доходите им при недостатъчно предвидими условия на производство
  • улесняване на инвестициите в устойчив, модерен земеделски сектор 
  • поддържане на жизнеспособни селски общности с диверсифицирана икономика
  • създаване и поддържане на работни места по цялата хранителна верига