ursula von der leyen
Vi måste ta hand om varandra, vi måste ta oss igenom svårigheterna tillsammans. Om något kan vara mer smittsamt än detta virus så är det kärlek och medkänsla. Och det är i motgången som vi européer visar vår styrka.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, vid Europaparlamentets plenarsammanträde (26 mars 2020)

November

 • 12 november

  EU anslår mer pengar till Covax

  EU meddelar att man bidrar med ytterligare 100 miljoner euro för att stödja Covax och på så sätt säkra tillgången till framtida vacciner mot covid-19 i låg- och medelinkomstländer. Covax utgör vaccinpelaren i ACT-acceleratorn (Access to COVID-19 Tools Accelerator), det globala samarbetet för att skynda på utveckling, tillverkning och rättvis tillgång till tester, behandling och vaccin mot covid-19. EU har redan anslagit 400 miljoner euro i garantier till Covax och är en av de största givarna.

 • 11 november

  En europeisk hälsounion

  Kommissionen har tagit de första stegen på väg mot en europeisk hälsounion. Med utgångspunkt i lärdomarna från coronakrisen vill man bidra till bättre beredskap och insatser under pågående och framtida hälsokriser. Förslagen går ut på att stärka hälsoskyddsarbetet och EU-myndigheternas roll för vår krisberedskap och krishantering.

 • 11 november

  Fjärde vaccinavtalet med ett läkemedelsföretag

  Kommissionen godkänner ett avtal med BioNTech och Pfizer, som är det fjärde i ordningen. Avtalet gäller ett första inköp av 200 miljoner doser för alla EU-länders räkning och möjlighet att köpa upp till ytterligare 100 miljoner doser som ska levereras när vaccinet väl har visat sig vara säkert och effektivt mot covid-19.

 • 10 november

  Överenskommelse om EU:s långtidsbudget och Next Generation EU för ett grönare och mer digitalt och resilient EU

  Kommissionen välkomnar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet, som har enats om EU:s långtidsbudget och Next Generation EU. Paketet på sammanlagt 1,8 biljoner euro ska hjälpa EU att återhämta sig från coronakrisen och bli mer miljövänligt, digitalt och resilient och bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

 • 9 november

  EU hjälper Sahel att hantera coronapandemin med 92 miljoner euro

  Som ett led i samarbetet med Sahel anslår EU 92 miljoner euro för att stärka coronainsatserna i Burkina Faso, Mauretanien, Niger och Tchad. Stödet ska hjälpa länderna att förbättra vården och minska pandemins ekonomiska och sociala effekter.

Oktober

 • 22 oktober

  Första respiratorerna från rescEU-lagret skickas till Tjeckien

  Efter Tjeckiens begäran om hjälp skickar EU en första sändning med 30 respiratorer från rescEU – ett beredskapslager med sjukvårdsmateriel som upprättades tidigare i år för att hjälpa länder som drabbats av coronapandemin.

 • 21 oktober

  Kommissionen ger ut EU:s första sociala obligationer inom SURE

  Kommissionen gör en första emission av sociala obligationer till ett värde av 17 miljarder euro inom ramen för EU:s SURE-instrument som ska bidra till att rädda jobb. Emissionen omfattar två olika obligationer på 10 miljarder euro som ska återbetalas i oktober 2030 respektive 7 miljarder euro som ska återbetalas 2040. Investerarnas intresse för detta högt rankade instrument var mycket stort och obligationerna övertecknades mer än 13 gånger, vilket ledde till gynnsamma prissättningsvillkor för båda varianterna.

 • 19 oktober

  Nationella smittspårningsappar kopplas samman genom EU:s nya nätsluss

  På uppmaning av EU-länderna har kommissionen tagit fram ett EU-system med en nätsluss så att nationella kontaktspårnings- och varningsappar kan kommunicera med varandra och bidra till att stoppa smittspridningen över gränserna. Efter en framgångsrik pilotfas togs systemet i drift den 19 oktober, då de första nationella apparna kopplades samman: Tysklands Corona-Warn-App, Irlands Covid-tracker och Italiens Immuni.

 • 19 oktober

  25 miljoner euro ska mildra coronakrisens effekter i Gambia

  EU anslår 25 miljoner euro till Gambias insatser mot coronapandemin. Stödet ingår i det globala Team Europa-paketet och ska hjälpa landet att återhämta sig efter pandemin och stödja övergången till demokrati och utvecklingsmålen på medellång sikt.

 • 15 oktober

  Kommissionen listar viktiga punkter i ländernas vaccinationsstrategier

  Inför EU-toppmötet lägger kommissionen fram ett meddelande om vaccinationsberedskap. När det väl finns ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19 bör medlemsländerna redan ha tagit fram en vaccinationsstrategi och bestämt vilka grupper som ska få vaccinet först.

 • 8 oktober

  Kommissionen godkänner ett tredje vaccinavtal

  Kommissionen har godkänt ett tredje avtal med ett läkemedelsföretag, Janssen Pharmaceutica NV, ett av Janssens företag inom Johnson & Johnson. Avtalet innebär att EU-länderna kan köpa in 200 miljoner vaccindoser, förutsatt att vaccinet visar sig vara säkert och effektivt mot covid-19. De får också möjlighet att köpa in ytterligare 200 miljoner doser. Kommissionen har redan undertecknat avtal med AstraZeneca och Sanofi-GSK och framgångsrikt slutfört sonderande avtal med CureVac, BioNTech-Pfizer och Moderna.

 • 7 oktober

  Kommissionen utfärdar sociala obligationer på upp till 100 miljarder euro

  EU-kommissionen meddelar att den ska utfärda sociala EU-SURE-obligationer på upp till 100 miljarder euro och har därför antagit en ram för sociala obligationer som granskats i en oberoende utvärdering. Genom ramen garanteras investerarna att pengarna kommer att användas för att mildra pandemins sociala effekter i EU.

September

 • 25 september

  Rådet godkänner 87,4 miljarder euro i ekonomiskt stöd till medlemsländerna genom SURE

  Rådet godkänner stöd på 87,4 miljarder euro till 16 EU-länder i form av EU-lån genom SURE – ett tillfälligt EU-instrument som ska minska risken för arbetslöshet under coronakrisen.

 • 22 september

  Fyra nya EU-länder ska hysa rescEU-lagret med sjukvårdsmateriel

  Danmark, Grekland, Ungern och Sverige har anslutit sig till Tyskland och Rumänien som värdländer för rescEU-lagret med medicinsk utrustning. Med ekonomiskt stöd från kommissionen håller nu sex EU-länder på att bygga upp lager av livräddande skyddsutrustning och annan viktig medicinsk utrustning som kan distribueras i hela EU vid medicinska nödsituationer, t.ex. om ländernas hälso- och sjukvård överbelastas av covid-19-patienter.

 • 18 september

  Kommissionen undertecknar ett andra avtal för att säkra tillgången till ett potentiellt vaccin

  Ett andra avtal med ett läkemedelsföretag träder i kraft sedan Sanofi-GSK och kommissionen undertecknat det. Avtalet innebär att EU-länderna kan köpa upp till 300 miljoner doser av Sanofi-GSK:s vaccin.

 • 11 september

  EU:s humanitära luftbro hjälper Peru och Latinamerika och Västindien får 30,5 miljoner euro i bistånd

  Som ett led i EU:s globala coronainsatser har EU:s humanitära luftbro gjort tre flygningar till Lima i Peru och levererat över 4 ton livräddande materiel till humanitära organisationer i landet. EU har också meddelat att man anslår 30,5 miljoner euro i humanitärt bistånd för att hjälpa de mest utsatta i Latinamerika och Västindien under 2020.

 • 10 september

  ACT-A-rådet ska stärka det globala samarbetet

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus anordnar tillsammans det första mötet i ACT-A-rådet som leder arbetet i den så kallade ACT-acceleratorn, ett globalt samarbete för att snabbare få fram vacciner, tester och behandlingar mot covid-19 och förbättra hälso- och sjukvården.

 • 9 september

  Kommissionen utökar vaccinutbudet efter samtal med en sjätte tillverkare

  Kommissionen har avslutat de sonderande samtalen med BioNTech-Pfizer om att köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. BioNTech-Pfizer är det sjätte företaget som kommissionen har förhandlat med efter Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac och Moderna. Det första avtalet ingicks med AstraZeneca och trädde i kraft den 27 augusti.

 • 4 september

  Kommissionen föreslår bättre tydlighet och samordning av åtgärder som begränsar den fria rörligheten i EU

  EU-kommissionen har antagit ett förslag till rådets rekommendation som ska se till att EU-ländernas åtgärder för att begränsa den fria rörligheten under coronapandemin samordnas och kommuniceras tydligt på EU-nivå.

Augusti

 • 31 augusti

  Kommissionen stöder Covax för allmän tillgång till covid-19-vaccin

  Kommissionen har bekräftat att man är intresserad av att delta i Covax, en samarbetsram för tillgång till covid-19-vaccin till överkomligt pris, överallt och för alla som behöver det. Som en del i Team Europa-satsningen har kommissionen också meddelat att man bidrar med 400 miljoner euro i garantier för att stödja Covax och dess mål mot bakgrund av den globala kampen mot coronaviruset.

 • 27 augusti

  Kommissionen undertecknar ett första avtal med AstraZeneca

  Det första avtal som EU-kommissionen har ingått med ett läkemedelsföretag på EU-ländernas vägnar har trätt i kraft. Avtalet gör det möjligt för alla EU-länder att köpa vaccin mot covid-19 eller donera det till länder med låg eller medelhög inkomst och till andra europeiska länder. Enligt avtalet kan EU-länderna köpa 300 miljoner doser av AstraZenecas vaccin, med en option på ytterligare 100 miljoner doser, fördelat proportionellt efter folkmängd. Kommissionen fortsätter att föra samtal om liknande avtal med andra vaccintillverkare och slutförde framgångsrikt sonderande samtal med Sanofi-GSK den 31 juli, Johnson & Johnson den 13 augusti, CureVac den 18 augusti och Moderna den 24 augusti.

 • 24 augusti

  Kommissionen föreslår ekonomiskt stöd på 81,4 miljarder euro till 15 medlemsländer inom ramen för SURE

  Kommissionen har lagt fram förslag till rådet om att bevilja ekonomiskt stöd på 81,4 miljarder euro till 15 medlemsländer inom SURE-instrumentet. SURE är ett viktigt inslag i EU:s övergripande strategi för att skydda allmänheten och mildra coronapandemins allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Så snart rådet godkänner förslagen kommer det ekonomiska stödet att ges i form av lån på förmånliga villkor från EU till medlemsländerna.

 • 22 augusti

  EU:s humanitära luftbro hjälper Venezuela

  Inom ramen för EU:s globala coronainsatser har en humanitär luftbro i form av två flygningar till Venezuela levererat sammanlagt 82,5 ton livräddande materiel till humanitära biståndsorganisationer på plats. Ett första flyg avgick från Madrid till Caracas den 19 augusti, följt av ett andra flyg den 21 augusti. De här EU-finansierade flygningarna ingår i de pågående insatserna inom EU:s humanitära luftbro till utsatta områden i världen.

 • 18 augusti

  EU-kommissionen vill förlänga det europeiska kulturhuvudstadsåret 2020 till 2021

  Kommissionen vill förlänga det europeiska kulturhuvudstadsåret 2020 för Rijeka (Kroatien) och Galway (Irland) till den 30 april 2021. Kommissionen föreslog också att evenemanget för Novi Sad (Serbien) skulle skjutas upp från 2021 till 2022. Likaså skulle evenemanget för Timisoara (Rumänien) och Elefsina (Grekland) skjutas upp från 2021 till 2023. Sedan covid-19-utbrottet har kommissionen hållit en nära kontakt med de grupper som ansvarar för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2020–2023 för att bilda sig en bättre uppfattning om pandemins konsekvenser för genomförandet och förberedelserna av nuvarande och kommande kulturhuvudstadsevenemang

 • 14 augusti

  Kommissionen når ett första avtal om ett potentiellt vaccin

  Kommissionen har ingått ett första avtal med läkemedelsföretaget AstraZeneca om inköp av ett potentiellt vaccin mot covid-19 och donation till länder med låga eller medelhöga inkomster eller vidarebefordran till andra länder i Europa. Detta avtal utgör grunden för inköp av 300 miljoner doser av vaccinet för EU-ländernas räkning, med möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser.

 • 13 augusti

  Ytterligare förhandlingar för att säkra vacciner för EU:s invånare

  Efter de första positiva stegen med Sanofi-GSK den 31 juli har kommissionen avslutat ytterligare sonderande samtal med Johnson & Johnson om att få köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. Det planerade avtalet ger alla EU-länder möjlighet att få köpa vaccinet. När ett vaccin väl har visat sig säkert och verkningsfullt förväntas EU-kommissionen ha ett ramavtal på plats för ett första köp av 200 miljoner doser för alla EU-länders räkning och möjlighet att köpa ytterligare 200 miljoner doser.

 • 11 augusti

  EU-stöd till 23 nya forskningsprojekt mot coronaviruset

  EU-kommissionen stöder 23 nya forskningsprojekt med 128 miljoner euro från Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. Stödet är en del av kommissionens löfte om 1,4 miljarder euro till initiativet för den globala kampen mot coronaviruset, som ordförande Ursula von der Leyen lanserade i maj 2020. Med hjälp av stödet kan forskarna bekämpa pandemin och dess konsekvenser genom att stärka den industriella kapaciteten att tillverka och få ut lättillgängliga lösningar, utveckla medicinsk teknik och digitala verktyg, förbättra kunskaperna om pandemins beteendemässiga och socioekonomiska effekter samt dra lärdom av stora grupper av patienter runtom i Europa. Den här forskningen kompletterar tidigare insatser för att utveckla diagnostik, behandlingar och vacciner och är ett resultat av den andra brådskande begäran om intresseanmälningar som inleddes av kommissionen den 19 maj.

 • 7 augusti

  EU levererar ytterligare munskydd från rescEU-lagret till Kroatien, Montenegro och Nordmakedonien 

  Fler FFP2- och FFP3-munskydd har levererats från rescEU-lagret till Kroatien, Montenegro och Nordmakedonien. Lagret inrättades i år för att hjälpa länder som drabbats av coronapandemin. Samtidigt fortsätter EU att bygga upp lagren av medicinsk utrustning.

Juli

 • 31 juli

  Kommissionen slutför diskussioner för att säkra ett kommande vaccin mot coronaviruset för befolkningen i EU

  Kommissionen har slutfört de sonderande samtalen med ett läkemedelsbolag för att köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. Det tänka avtalet med Sanofi-GSK skulle ge alla EU-länder en option att köpa vaccinet. När ett vaccin har visat sig vara säkert och effektivt ska kommissionen ha ett ramavtal på plats för att köpa 300 miljoner doser på EU-ländernas vägnar. Kommissionen för också intensiva diskussioner med andra vaccintillverkare.

 • 29 juli

  EU:s humanitära luftbro levererar 1 000 ton medicinsk hjälp

  Tack vare EU:s nya humanitära luftbro levererades 41 ton förnödenheter till Sydsudan den 29 juli. Kommissionen har nu samordnat och finansierat transporten av över 1 100 ton medicinsk utrustning på 45 flygningar till Afrika, Asien och Latinamerika. Bland annat har Afghanistan, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Iran, Sudan, Sydsudan, Haiti, Somalia, Guinea Bissau, Irak och Jemen fått stöd. På de 45 flygen har man också tagit med sig 1 475 läkare, sjuksköterskor och biståndsarbetare sedan den 8 maj 2020.

 • 28 juli

  EU säkrar tillgången till remdesivir för behandling av covid-19

  Kommissionen har undertecknat ett avtal med läkemedelsbolaget Gilead för att trygga behandlingsdoser av Veklury, varumärkesnamnet för remdesivir. Veklury är det första läkemedel som godkänts på EU-nivå för behandling av covid-19. Från och med början av augusti kommer partier av Veklury att göras tillgängliga för EU-länderna och Storbritannien för att tillgodose omedelbara behov, med samordning och stöd från kommissionen.

 • 27 juli

  Regionala partnerskap om innovativa åtgärder och innovativ återhämtning

  Kommissionen har utlyst en inbjudan att anmäla intresse för tematiska partnerskap för interregionala pilotprojekt om innovation som stödjer åtgärder för återhämning efter covid-19-pandemin. Syftet med utlysningen är att hjälpa regioner att utnyttja de möjligheter som krisen erbjuder, stärka deras resiliens och bygga på den gröna och digitala omställningen så att de mest drabbade sektorerna ska kunna återhämta sig, t.ex. sjukvården och turistnäringen.

 • 24 juli

  Kapitalmarknaderna ska bidra till EU:s återhämtning

  Kommissionen antog ett återhämtningspaket för kapitalmarknaderna som en del av kommissionens övergripande återhämtningsstrategi till följd av coronakrisen. Åtgärderna ska göra det lättare för kapitalmarknaderna att stödja näringslivets återhämtning efter krisen.  Paketet innehåller riktade ändringar av kapitalmarknadsreglerna med målet att stimulera större investeringar i ekonomin, möjliggöra en snabb återkapitalisering av företagen och öka bankernas kapacitet att finansiera återhämtningen.

 • 21 juli

  EU-ledarna enas om återhämtningsplanen och långtidsbudgeten för 2021–2027

  Efter fyra dagars förhandlingar enades EU-ländernas stats- och regeringschefer om återhämtningsplanen för EU. Drygt 50 % av EU:s långtidsbudget och återhämtningsinstrumentet Next Generation EU – totalt cirka 1,8 biljoner euro - ska gå till att stödja nya initiativ och hjälpa EU att återhämta sig och bli mer resilient.

 • 20 juli

  Stöd de till de mest utsatta i södra Afrika

  Kommissionen ger 64,7 miljoner euro i humanitärt bistånd till länderna i södra Afrika för att stödja behövande människor som drabbats av coronapandemin, extremt väder, t.ex. långvarig torka i regionen, och andra kriser.

 • 16 juli

  Skydd för säsongsarbetare

  Kommissionen har lagt fram riktlinjer för att skydda säsongsarbetare i EU mot bakgrund av coronapandemin. Nationella myndigheter, arbetsmiljöinspektörer och arbetsmarknadens parter får riktlinjer om hur de ska garantera säsongsarbetarnas rättigheter och säkerhet och se till att de känner till sina rättigheter.

 • 15 juli

  Kommissionen ökar beredskapen inför eventuella nya utbrott

  Kommissionen har lagt fram omedelbara kortsiktiga åtgärder för att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården i EU inför eventuella nya covid-19-utbrott. Åtgärderna gäller allt från testning och kontaktspårning och stärkt folkhälsoövervakning till bredare tillgång till medicinska motåtgärder. Det gäller också ökad kapacitet för snabbinsatser, andra motåtgärder än läkemedel, stöd till minoriteter och utsatta personer och insatser för att minska effekterna av säsongsinfluensan.

 • 14 juli

  Uganda får 24 miljoner euro i bistånd

  EU avsätter 24 miljoner euro i humanitärt bistånd till de mest utsatta grupperna i Uganda 2020, där flyktingar och deras värdsamhällen ska prioriteras. EU har också slussat en miljon euro till biståndsorganisationer i Uganda som ska stödja beredskaps- och kontrollåtgärder i enlighet med den nationella beredskapsplanen.

 • 7 juli

  Kommissionen antar nya exceptionella stödåtgärder för vinsektorn

  Kommissionen antar ytterligare stödåtgärder för vinsektorn, en av de hårdast drabbade jordbruks- och livsmedelsbranscherna. Aktörerna får bland annat själva vidta marknadsåtgärder. Åtgärdspaketet omfattar också förskottsbetalningar för destillering och lagring och en ökning av EU:s bidrag till nationella stödprogram för vinsektorn.

 • 6 juli

  Kommissionen och EIB erbjuder företaget Curevac ett lån på 75 miljoner euro för att utveckla vaccin och utöka tillverkningen

  Europeiska investeringsbanken (EIB) och det höginnovativa tyska läkemedelsföretaget Curevac sluter ett låneavtal på 75 miljoner euro. Syftet är att stödja företagets pågående arbete med att ta fram vacciner mot smittsamma sjukdomar, bland annat vaccinkandidaten CVnCoV som ska skydda mot covid-19-infektioner.

 • 2 juli

  Nytt stödpaket till utsatta grupper i Nordafrika

  EU antar ett nytt stödpaket för att skydda migranter, stabilisera lokalsamhällen och bekämpa coronaviruset i Nordafrika. Paketet är en del av EU:s globala insatser mot coronapandemin och omfattar nya anslag på 80 miljoner euro samt 30 miljoner euro som omfördelats från icke-kontrakterade åtgärder inom förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika.

Juni

 • 29 juni

  De tillfälliga statsstödsreglerna ändras för att ytterligare stödja mikroföretag, småföretag och nystartade företag och uppmuntra privata investeringar

  Kommissionen antar en tredje ändring av de tillfälliga statsstödsregler som antogs den 19 mars 2020. Syftet är att ge ännu mer stöd till mikroföretag, små företag och nystartade företag. Enligt de tillfälliga statsstödsreglerna får länderna bevilja riktat stöd till företag som i övrigt är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronakrisen.

 • 27 juni

  Global insamling mot coronaviruset – EIB och kommissionen utlovar ytterligare 4,9 miljarder euro

  Givarkonferensen ”Global Goal: Unite for our Future” med EU-kommissionen och organisationen Global Citizen som värdar mobiliserar 6,15 miljarder euro för att bidra till att ta fram och garantera rättvis tillgång till vacciner, tester och behandlingar mot coronaviruset. I summan ingår ett löfte om 4,9 miljarder euro från Europeiska investeringsbanken i partnerskap med kommissionen samt 485 miljoner euro från EU-länderna. I och med konferensen är den globala coronainsamlingens givarlöften uppe i 15,9 miljarder euro.

 • 24 juni

  Mer stöd till lantbrukare i EU som drabbas av coronakrisen

  Rådet antar en förordning som gör det möjligt för medlemsländerna att som en undantagsåtgärd betala upp till 7 000 euro till lantbrukare och upp till 50 000 euro till små och medelstora företag som är verksamma inom bearbetning, marknadsföring eller utveckling av jordbruksprodukter eller bomull. Syftet är att använda medel inom befintliga program för landsbygdsutveckling för att hjälpa de lantbrukare och små och medelstora företag som drabbats värst av coronakrisen, och för att lösa de likviditets- och kassaflödesproblem som beror på att butiker, marknader och restauranger har tvingats stänga.

 • 24 juni

  Rådet enas om att skjuta upp vissa skatteregler

  Rådet antar en ändring av direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Medlemsländerna kan därmed skjuta upp tidsfristerna för att lämna och utbyta viss information i upp till sex månader. Det gäller automatiskt utbyte av upplysningar om konton för förmånstagare som har skattehemvist i ett annat EU-land och rapporteringspliktiga skatteplaneringsarrangemang i flera länder.

 • 24 juni

  Stöd till Sudan genom EU:s humanitära luftbro

  Den andra av två flygningar inom EU:s humanitära luftbro kommer fram till Sudan med viktiga förnödenheter till människor i nöd. Sändningarna hjälper biståndsarbetarna på plats och bidrar till landets handlingsplan mot coronapandemin. Den här flygningen finansierades helt av EU och genomfördes med en samordnad Team Europa-strategi där EU, Sverige, Frankrike och logistiknätverket för humanitärt bistånd deltog.

 • 18 juni

  Stöd till Centralafrikanska republiken och regionala insatser mot pandemin på Afrikas horn för att begränsa coronakrisens samhällsekonomiska risker

  Som ett led i EU:s hantering av covid-19-krisen i Afrika beslutar kommissionen att bistå Centralafrikanska republiken med 54 miljoner euro så att landet kan stärka sina offentliga utgifter, som har påverkats negativt av kampen mot coronaviruset. Den 17 juni tillkännagav kommissionen dessutom ett stödpaket på 60 miljoner euro för att hjälpa den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens arbete med att samordna coronainsatserna på Afrikas horn och hantera pandemins hälsoeffekter och samhällsekonomiska konsekvenser.

 • 18 juni

  Stöd till transporter av medicinska produkter, sjukvårdsteam och patienter

  EU-länderna kan nu ansöka om ytterligare stöd från krisstödsinstrumentet för transporter av viktiga varor, sjukvårdsteam och coronasmittade patienter. Stödet ges utöver det stöd som redan kan fås via EU:s civilskyddsmekanism samt leveranserna av skyddsutrustning via rescEU. I en pilotinsats levereras över sju ton personlig skyddsutrustning till Bulgarien. Sändningen omfattar mer än 500 000 skyddsmasker som landet köpt, och EU står för transportkostnaderna.

 • 16 juni

  Kommissionen lägger fram vaccinstrategi

  Kommissionen lägger fram en europeisk strategi för att påskynda utveckling, tillverkning och spridning av vacciner mot covid-19. Ett verksamt och säkert vaccin mot viruset är vår bästa chans att stoppa pandemin på lång sikt. Tanken är att kommissionen ska stödja insatser för att påskynda utveckling av och tillgång på säkra och verksamma vacciner om senast 12–18 månader.

  Ursula von der Leyens videomeddelande om EU:s vaccinstrategi

 • 15 juni

  Re-open EU: ny webbplats ska bidra till säker omstart av resandet och turismen i EU

  Kommissionen lanserar Re-open EU, en webbplattform som innehåller viktig information för en säker omstart av den fria rörligheten och turismen i Europa. På plattformen finns aktuell information om gränser, möjliga transportmedel, reserestriktioner, folkhälso- och säkerhetsåtgärder och annan praktisk reseinformation som ska hjälpa människor att tryggt planera sina resor och semestrar den här sommaren.

 • 11 juni

  Europeiska investeringsbanken ger BioNTech 100 miljoner euro för att utveckla ett vaccin mot covid-19

  Europeiska investeringsbanken har ingått ett finansieringsavtal på 100 miljoner euro med immunterapiföretaget BioNTech SE för att stödja utvecklingen av företagets covid-19-vaccinprogram BNT162. BioNTech är det första europeiska företag som börjar med kliniska tester efter en klinisk prövning i Tyskland i april och ytterligare klinisk prövning i USA i början av maj. EIB-finansieringen har stöd från både Horisont 2020, InnovFin och Europeiska fonden för strategiska investeringar.

 • 11 juni

  Rekommendation om att delvis och gradvis upphäva reserestriktionerna till EU från den 30 juni med hjälp av en gemensam och samordnad strategi

  Kommissionen rekommenderar Schengenländerna och de Schengenassocierade länderna att upphäva sina interna gränskontroller senast den 15 juni 2020 och att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för icke nödvändiga resor till EU till den 30 juni 2020. Kommissionen presenterar också en strategi för att fasa ut restriktionerna efter det datumet.

 • 10 juni

  EU trappar upp kampen mot desinformation

  Coronapandemin har följts av en massiv våg av falsk eller vilseledande information, bland annat utländska aktörers försök att påverka allmänheten och debatten i EU. I sitt gemensamma meddelande analyserar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant omedelbara insatser och föreslår konkreta åtgärder som snabbt kan sättas in för att bekämpa desinformation om coronapandemin.

 • 10 juni

  EU anslår 55 miljoner euro till syriska flyktingar och lokalsamhällen i Jordanien och Libanon

  EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien anslår  ytterligare 55 miljoner euro för att hjälpa syriska flyktingar och utsatta personer i Jordanien och Libanon under coronapandemin. Pengarna ska bland annat gå till hälso- och sjukvård, vatten, sanitet och hygien. Sedan 2015 har förvaltningsfonden bidragit med över 2,2 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som det ursprungliga målet.

 • 8 juni

  EU stöder innovativa företag med 314 miljoner euro för att bekämpa coronaviruset och främja återhämtningen

  Kommissionen tilldelar 36 företag nästan 166 miljoner euro via Europeiska innovationsrådets acceleratorprogram för att bekämpa coronapandemin. Dessutom anslås drygt 148 miljoner euro till 36 andra företag som ska bidra till EU:s återhämtningsplan. Den totala finansieringen i denna omgång inom Horisont 2020 uppgår därmed till 314 miljoner euro.

 • 7 juni

  EU flyger bistånd till Demokratiska republiken Kongo

  EU skickar tre flygplan till Demokratiska republiken Kongo med hjälparbetare och nödvändiga förnödenheter för att hjälpa landet att bekämpa coronapandemin. Sedan början av maj har EU organiserat fyra andra flygningar inom sin humanitära luftbro: tre till Centralafrikanska republiken och en till São Tomé och Príncipe. Fler flygningar planeras, både till Afrika och till andra regioner med stora humanitära behov.

 • 4 Juni

  EU-kommissionen lovar att ge 300 miljoner euro till vaccinalliansen Gavi

  På det globala vaccintoppmötet meddelar kommissionen att man ska ge 300 miljoner euro till vaccinalliansen Gavi mellan 2021 och 2025. Pengarna ska bidra till vaccinationer av 300 miljoner barn runtom i världen och till att finansiera vaccinlager som beredskap inför utbrott av smittsamma sjukdomar.

   

   

 • 3 Juni

  Kommissionen frigör 11,5 miljarder euro under 2020 för återhämtning

  Kommissionen föreslår ändringar av budgeten för 2020 för att redan under 2020 frigöra 11,5 miljarder euro till kris- och återhämtningsåtgärder. För att överbrygga perioden tills det ändrade beslutet om egna medel ratificeras och se till att arbetstagare, företag och EU-länderna kan få det välbehövliga stödet redan i år, föreslår kommissionen att den nuvarande långtidsbudgeten för 2014–2020 justeras för att medge högre utgifter under 2020. Förslaget från den 3 juni ska dessutom se till att de ytterligare 11,5 miljarder euro som anslagits till React-EU, instrumentet för solvensstöd och Europeiska fonden för hållbar utveckling blir tillgängliga så tidigt som möjligt i år.

Maj

 • 28 maj

  Global insamling mot coronaviruset – ny kampanj i samarbete med Global Citizen

  Kommissionens globala insamling startade den 4 maj. Nu kompletteras den med en ny kampanj, Global Goal: Unite For Our Future (Ett globalt mål: tillsammans för framtiden), som genomförs i samarbete med den internationella organisationen Global Citizen fram till den 27 juni. Syftet är att få fram ännu mer medel, så att världen kan övervinna coronakrisen och förhindra nya pandemier.

 • 27 maj

  Återhämtningsplan för EU

  För att se till att återhämtningen blir varaktig, enhetlig, rättvis och inkluderande för alla EU-länder föreslår kommissionen ett nytt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, som bygger på en kraftfull, modern och uppdaterad långtidsbudget. Kommissionen lägger också fram ett anpassat arbetsprogram för 2020 där man prioriterar de åtgärder som krävs för återhämtning och resiliens i EU.

  • Videoklipp: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar EU:s återhämtningspaket vid Europaparlamentets plenarsammanträde (27 maj)
 • 26 maj

  Förlängd tidsfrist för att hålla stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

  Rådet antar kommissionens förslag om ett tillfälligt undantag från reglerna för europabolag och europeiska kooperativa föreningar, bara fyra veckor efter att kommissionen lagt fram sitt förslag. Europaparlamentet godkände förslaget den 14 maj. Åtgärderna innebär att europabolag och europeiska kooperativa föreningar undantagsvis får hålla sina stämmor inom tolv månader efter budgetårets slut, i stället för inom sex månader som det står i lagstiftningen.

 • 26 maj

  Förlängd tidsfrist för att hålla stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

  Rådet antar kommissionens förslag om ett tillfälligt undantag från reglerna för europabolag och europeiska kooperativa föreningar, bara fyra veckor efter att kommissionen lagt fram sitt förslag. Europaparlamentet godkände förslaget den 14 maj. Åtgärderna innebär att europabolag och europeiska kooperativa föreningar undantagsvis får hålla sina stämmor inom tolv månader efter budgetårets slut, i stället för inom sex månader som det står i lagstiftningen.

 • 20 maj

  EU anslår ytterligare 50 miljoner euro i humanitärt bistånd

  Kommissionen tillkännager att man anslår ytterligare 50 miljoner euro i humanitärt bistånd för att tillgodose de dramatiskt ökande humanitära behoven i världen till följd av coronapandemin. Anslagen ska hjälpa utsatta människor som drabbas av stora humanitära kriser, särskilt i Sahel och området kring Tchadsjön, Centralafrikanska republiken, området kring de stora sjöarna i Afrika, Östafrika, Syrien, Jemen, Palestina och Venezuela samt rohingyafolket.

 • 20 maj

  Ny metod för snabb diagnos tack vare ett EU-finansierat forskningsprojekt

  Nyligen valdes 18 projekt ut för att få bidrag på totalt 48,2 miljoner euro från Horisont 2020 för att ta fram diagnosmetoder, behandlingar, vaccin och beredskapsåtgärder. Nu har ett av projekten redan uppvisat positiva resultat. Forskarna inom projektet HG nCoV19 test har fått godkännande för att släppa ut ett patientnära snabbtest för covid-19 på marknaden. I projektet deltar offentliga och privata organisationer från Irland, Italien, Storbritannien och Kina och de har tagit fram ett nytt bärbart diagnossystem som upptäcker virusinfektioner och som ger korrekta och pålitliga resultat på 30 minuter.

 • 19 maj

  Mer pengar till brådskande forskning och innovation

  Kommissionen har anslagit ytterligare 122 miljoner euro från Horisont 2020-programmet till angelägen forskning om coronaviruset. Den nya ansökningsomgången ingår i den satsning på 1,4 miljarder euro som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utlovade den 4 maj 2020 när hon var med och startade den globala insamlingen mot coronaviruset. Sista dag för att lämna förslag på forskningsprojekt är den 11 juni.

 • 14 maj

  EU stöder Afrikas horn

  EU anslår ytterligare 105,5 miljoner euro till länderna på Afrikas horn. Coronapandemin riskerar att förvärra den humanitära situationen i regionen där många länder är drabbade av väpnade konflikter, tvångsförflyttningar och återkommande torka och översvämningar.

 • 13 maj

  Kommissionen banar väg för säkert resande och en nystart för turismen

  Kommissionen lägger fram en rad riktlinjer och rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att gradvis lätta på reserestriktionerna och låta turistföretagen öppna igen efter flera månader av nedstängning. Så snart folkhälsoläget tillåter ska människor kunna träffa familj och vänner igen i sitt eget EU-land eller ett annat, med alla de säkerhets- och försiktighetsåtgärder som behövs. Kommissionens turism- och transportpaket ska också hjälpa turist- och besöksnäringen genom att stödja företag och se till att Europa fortsätter att vara världens ledande turistmål.

 • 12 maj

  117 miljoner euro till behandling och diagnostik genom initiativet för innovativa läkemedel

  Åtta storskaliga forskningsprojekt har valts ut för att utveckla behandling och diagnostik av covid-19. Urvalet gjordes genom en snabbehandlad ansökningsomgång som inleddes i mars inom initiativet för innovativa läkemedel, som är ett offentlig-privat partnerskap.

 • 8 maj

  EU inrättar en humanitär luftbro

  EU-kommissionen inrättar en humanitär luftbro för att kunna flyga biståndsarbetare och materiel för coronainsatser till några av världens värst drabbade områden.

 • 8 maj

  Kommissionen levererar ett första parti med 1,5 miljon munskydd av de 10 miljoner som köpts in till vårdpersonal i EU

  1,5 miljoner munskydd levereras till 17 EU-länder och Storbritannien för att skydda vårdpersonal. Leveransen är en del av kommissionens inköp av 10 miljoner munskydd via EU:s krisstödsinstrument. Syftet är att hjälpa medlemsländerna att mildra pandemins omedelbara konsekvenser och stödja deras återhämtning.

 • 8 maj

  Kommissionen uppmanar EU-länderna att förlänga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU till den 15 juni

  Kommissionen uppmanar Schengenländerna och de Schengenassocierade länderna att förlänga de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor med ytterligare 30 dagar till den 15 juni. Reserestriktionerna bör hävas gradvis. Enligt den europeiska färdplanen för att lätta på coronarestriktionerna behöver man avskaffa gränskontrollerna successivt och på ett samordnat sätt innan restriktionerna vid de yttre gränserna kan mjukas upp i ett andra steg.

 • 4 maj

  Global insamling till coronaforskning: 7,4 miljarder euro för allmän tillgång till vaccin

  Den globala insamlingen till coronaforskningen inleds och kommission registrerar 7,4 miljarder euro, motsvarande 8 miljarder dollar, i givarlöften från hela världen.  I summan ingår 1,4 miljarder euro från EU. Det betyder att man nästan har nått det ursprungliga målet på 7,5 miljarder euro redan från start. Målet är att samla in ett ansenligt belopp för att trygga den gemensamma utvecklingen och den globala spridningen av diagnosmetoder, behandlingar och vacciner mot coronaviruset.

 • 2 maj

  RescEU-masker till Spanien, Italien och Kroatien

  Efter en tidigare leverans till Italien skickas ytterligare partier med FFP2-skyddsmasker från rescEU-lagret till Spanien, Italien och Kroatien. RescEU-lagret upprättades förra månaden för att hjälpa länderna under coronapandemin och är den första gemensamma europeiska reserven av medicinsk utrustning.

April

 • 30 april

  Statligt stöd

  I april godkände kommissionen 127 statliga stödåtgärder för att hjälpa företag och skydda människors försörjning i EU under coronapandemin. Vi fortsätter att samarbeta med EU-länderna för att se till att ekonomin kan återhämta sig snabbt efter krisen.

 • 29 april

  Västra Balkan – EU ökar stödet för att hantera covid-19-krisen

  Kommissionen och Europeiska investeringsbanken mobiliserar tillsammans  över 3,3 miljarder euro i EU-stöd för att hjälpa invånarna på västra Balkan. Åtgärdspaketet ska tillgodose de omedelbara hälsorelaterade och humanitära behoven i samband med covid-19-pandemin och bidra till den sociala och ekonomiska återhämtningen.

 • 28 april

  Åtgärdspaket för att underlätta bankernas utlåning till hushåll och företag

  Kommissionen antar ett åtgärdspaket för att underlätta bankernas utlåning till hushåll och företag i EU. Åtgärdspaketet ska se till att bankerna kan fortsätta att låna ut pengar för att stödja ekonomin och bidra till att minska coronakrisens avsevärda ekonomiska effekter.

 • 24 april

  Global insats mot coronaviruset – EU startar insamling

  EU går samman med sina globala partner för att snabbt få till stånd en global insats mot coronaviruset med start den 4 maj 2020. WHO och globala hälso- och sjukvårdsorganisationer uppmanar till åtgärder för att snabbt få fram säker, bra och effektiv diagnostik och behandling och vaccin för alla till överkomliga priser.

 • 23 april

  Förordning om medicintekniska produkter

  Kommissionen välkomnar att Europaparlamentet och rådet har antagit förslaget om att skjuta upp tillämpningen av förordningen om medicintekniska produkter. Den antagna ändringen tar hänsyn till att det behövs ökad tillgång till mycket viktiga medicintekniska produkter i hela EU, samtidigt som patienternas hälsa och säkerhet tryggas tills den nya lagstiftningen börjar gälla.

 • 22 april

  Paket med makroekonomiskt stöd till tio grannländer

  Kommissionen föreslår ett paket med makroekonomiskt stöd på 3 miljarder euro till tio kandidat- och grannländer för att hjälpa dem att begränsa coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Förslaget kompletterar Team Europa-strategin, som är EU:s stabila och riktade hjälp till partnerländernas insatser mot coronapandemin.

 • 22 april

  Undantagsåtgärder till stöd för jordbruks- och livsmedelssektorn

  Ytterligare undantagsåtgärder föreslås för att ytterligare stödja de jordbruks- och livsmedelsmarknader som påverkas mest av coronapandemin. Åtgärderna gäller bland annat stöd till privat lagring av mejeriprodukter och köttprodukter, tillåtelse för näringsidkare inom hårt drabbade sektorer att själva vidta marknadsåtgärder, flexibilitet inom frukt-, grönsaks- och vinsektorn samt några andra program för marknadsstöd.

   

 • 21 april

  EU mobiliserar hjälp till Italien, Kroatien och länder på västra Balkan

  Efter en begäran om hjälp via EU:s civilskyddsmekanism, samordnar och medfinansierar EU leverans av material till Italien, Kroatien och länder på västra Balkan.

 • 20 april

  EU-kommissionen lanserar en datadelningsplattform för forskare

  Tillsammans med flera samarbetspartner startar kommissionen en europeisk covid-19-dataplattform för att man snabbt ska kunna samla in och dela alla tillgängliga forskningsdata. Plattformen är en del av handlingsplanen ERAvsCorona och utgör ytterligare en milstolpe i EU:s stöd till forskare i hela världen i kampen mot coronautbrottet.

 • 17 april

  Över 500 000 EU-medborgare är hemma igen tack vare unik konsulär EU-insats

  EU har hittills flugit hem över en halv miljon medborgare som drabbats av reserestriktioner till följd av coronapandemin. I början av utbrottet anmälde omkring 600 000 EU-medborgare att de var strandsatta utanför EU. De flesta av dem befann sig i Asien, Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika.

 • 16 april

  Vägledning för dataskyddsstandarder för corona-appar

  Kommissionen publicerar en dataskyddsvägledning för dem som utvecklar nya appar som kan bidra till att bekämpa coronapandemin. Vägledningen ska garantera ett tillräckligt skydd av människors personuppgifter och minska risken för dataintrång. Vägledningen kompletterar EU:s verktyg och riktlinjer för kontaktspårningsappar (också från den 16 april).

 • 16 april

  Kompletterande åtgärder till stöd för jordbruks- och livsmedelssektorn

  Kommissionen antar två nya åtgärder för att ytterligare hjälpa den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Syftet är att öka böndernas kassaflöde och minska administrationen för både myndigheter och bönder i dessa särskilt tunga tider.

 • 15 april

  Europeisk färdplan visar vägen till gemensamma lättnader av coronarestriktionerna

  I samarbete med Europeiska rådets ordförande lägger kommissionen fram en europeisk färdplan för att fasa ut coronarestriktionerna. Färdplanen beskriver de principer och rekommendationer som EU-länderna bör beakta när de planerar att lätta på restriktionerna.

 • 15 april

  Ytterligare steg mot säker och tillförlitlig testning

  Kommissionen lägger fram riktlinjer för testmetoder. De ska hjälpa EU-länderna att använda testverktygen effektivt i enlighet med sina nationella strategier och under pandemins olika faser, även vid utfasningen av restriktionerna.

 • 14 april

  2,7 miljarder euro från EU-budgeten i stöd till vårdsektorn i EU

  Kommissionen föreslog den 2 april att man skulle aktivera EU:s krisstödsinstrument för att ge direkt stöd till EU-ländernas hälso- och sjukvård i kampen mot pandemin. Förslaget godkändes av rådet den 14 april, vilket betyder att 2,7 miljarder euro omgående kan användas för att ge direkt stöd där det behövs mest.

 • 8 april

  EU-länderna uppmanas att förlänga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU fram till den 15 maj

  Kommissionen efterlyser en samordnad strategi för förlängningen eftersom åtgärder vid de yttre gränserna endast kan vara effektiva om de genomförs av alla EU-länder och de Schengenassocierade länderna vid alla gränser, med samma slutdatum och på ett enhetligt sätt.

 • 8 april

  Stöd för exitstrategier med hjälp av mobildata och appar

  Kommissionen rekommenderar åtgärder för en gemensam EU-strategi om hur mobildata kan användas för att få bukt med pandemin. I rekommendationen fastställs viktiga principer för användningen av appar och data vad gäller datasäkerhet och respekt för EU:s grundläggande rättigheter, exempelvis integritet och skydd av personuppgifter.

 • 8 april

  Kommissionen uppmanar EU-länderna att optimera tillgången till läkemedel

  Kommissionens lägger fram riktlinjer till EU-länderna som ska säkra försörjning, fördelning och användning av dels livsviktiga läkemedel för att behandla coronasmittade patienter, dels läkemedel som det riskerar att bli brist på. De föreslagna åtgärderna ska bidra till en mer samordnad strategi i hela EU, samtidigt som man upprätthåller den inre marknaden och skyddar folkhälsan.

 • 8 april

  EU:s globala åtgärder för att bekämpa pandemin

  Kommissionen och EU:s utrikesrepresentant lägger fram en plan för kraftfulla och målinriktade EU-åtgärder för att stödja partnerländerna i deras arbete med att klara av coronapandemin. EU kommer att säkra ekonomiskt stöd till partnerländerna på mer än 15,6 miljarder euro från befintliga resurser avsatta för externa åtgärder.

 • 7 april

  EU skickar sjukvårdsteam till Italien

  Ett team av läkare och sjuksköterskor från Rumänien och Norge skickas till Milano och Bergamo genom EU:s civilskyddsmekanism för att hjälpa den italienska sjukvårdspersonalen att vårda covid-19-patienter. Österrike erbjuder dessutom Italien 3 600 liter desinfektionsmedel via mekanismen.

 • 6 april

  Medel frigörs för att hjälpa 100 000 små och medelstora företag

  Kommissionen frigör en miljard euro från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som garanti för Europeiska investeringsfonden (EIF). EIF kan på så sätt utfärda särskilda garantier för att ge banker och andra långivare incitament att tillhandahålla likvida medel för att hjälpa minst 100 000 små och medelstora företag och små börsnoterade företag i EU som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, med en uppskattad finansiering på 8 miljarder euro.

 • 3 april

  Tull- och momsbefrielse för import av medicinsk utrustning

  Kommissionen godkänner EU-ländernas och Storbritanniens begäran om att tillfälligt upphäva importtullar och moms på import av medicintekniska produkter och skyddsutrustning från länder utanför EU för att hjälpa till att bekämpa coronaviruset. Detta gör det ekonomiskt enklare att få fram den medicinska utrustning som läkare, sjuksköterskor och patienter är i akut behov av.

 • 3 april

  Sjukvårdssamarbete över gränserna underlättas

  Kommissionen ger EU-länderna praktisk vägledning för att främja sjukvårdssamarbete över gränserna. Tanken är att minska trycket på överbelastade sjukhus genom att överföra patienter eller vårdpersonal till andra länder.

 • 2 april

  Alla resurser mobiliseras för att skydda liv och försörjning

  Kommissionen stärker sina insatser genom att föreslå ett solidaritetsinstrument som ska hjälpa arbetstagare att behålla sina inkomster och hålla företag flytande. Instrumentet kallas Sure och omfattar 100 miljarder euro. Man föreslår också att alla tillgängliga strukturfonder styrs om till insatser mot coronaviruset. De nya reglerna träder i kraft den 24 april och ska skydda de människor i EU som har det sämst ställt och hjälpa fiskare i EU.

   

 • 1 april

  Kommissionens forskare utvecklar nytt kontrollmaterial för tillförlitlig coronatestning

  Forskare vid kommissionens gemensamma forskningscentrum har tagit fram ett nytt kontrollmaterial som laboratorierna kan använda för att korrekt bedöma om coronavirustester fungerar och för att undvika falska negativa testresultat.

  De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2020.

Mars

 • 31 mars

  Mer stöd till länder som tar emot syriska flyktingar

  Mot bakgrund av coronapandemin stärker EU sitt stöd till flyktingar från Syrien och sårbara personer i Irak, Jordanien och Libanon genom ett nytt paket på nästan 240 miljoner euro och ökar därmed det totala stödet via EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien till över två miljarder euro.

 • 30 mars

  Solidaritet med västra Balkan och det östra grannskapet

  Kommission omfördelar 140 miljoner euro för att tillgodose de östra grannländernas mest omedelbara behov och styr om upp till 700 miljoner euro från befintliga instrument för att bidra till att mildra coronakrisens socioekonomiska effekter. EU mobiliserar dessutom 38 miljoner euro som omedelbart stöd till västra Balkan för att hantera hälsokrisen och omfördelar 374 miljoner euro för att hjälpa regionens ekonomier och samhällen att återhämta sig.

 • 30 mars

  Fri rörlighet för kritiska yrkesgrupper

  Kommissionen utfärdar nya praktiska råd för att se till att mobila arbetstagare inom EU ska kunna komma till jobbet. Det gäller särskilt dem inom yrken som är kritiska för att bekämpa coronapandemin. Tillsammans med vägledningen om tillämpning av de tillfälliga begränsningarna av icke-nödvändiga resor till EU ska råden göra det lättare att hantera praktiska problem för de människor och företag som påverkas av åtgärderna mot coronavirusets spridning.

 • 27 mars

  Budgeten för hemtransporter och rescEU:s beredskapslager stärks

  EU frigör 75 miljoner euro i sin budget för att öka rescEU:s medicinska beredskapslager och hjälpa medlemsländerna att transportera hem EU-medborgare. Tack vare de flyg som organiseras av EU:s civilskyddsmekanism har redan över 10 000 människor transporterats hem till Europa.

 • 26 mars

  Viktig flygfrakt säkras

  Kommissionen uppmanar EU-länderna att underlätta flygfrakt under coronakrisen. I riktlinjerna rekommenderas praktiska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla viktiga transportflöden för bl.a. medicinska förnödenheter och medicinsk personal.

 • 26 mars

  Åtagande om internationellt samarbete bekräftas

  På ett extrainsatt möte med G20-ledarna via videolänk betonar kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel att EU lovar att främja internationellt samarbete för att bekämpa pandemin och tänker fortsätta att bistå sårbara länder och samhällsgrupper i hela världen.

 • 25 mars

  Kritiska tillgångar och viktig teknik i EU skyddas

  Kommissionen utfärdar riktlinjer för att säkerställa en stark EU-omfattande strategi för granskning av utländska investeringar i samband med folkhälsokrisen och den ekonomiska sårbarheten. Syftet är att bevara EU-företag och kritiska tillgångar på områden som hälsa, medicinsk forskning och bioteknik utan att det påverkar EU:s allmänt positiva inställning till utländska investeringar.

 • 23 mars

  Kontinuerligt flöde av varor via gröna körfält säkerställs

  Kommissionen utfärdar nya praktiska råd om hur man tillämpar riktlinjerna för gränsförvaltning för att hålla igång godstransporterna i EU under pandemin. EU-länderna uppmanas att bestämma vilka interna gränsövergångsställen i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som är relevanta som ”gröna körfält”. De ska vara öppna för alla godstransportfordon, oavsett vilka varor de transporterar.

 • 20 mars

  EU aktiverar budgetreglernas allmänna undantagsklausul för att underlätta krisåtgärder

  Kommission föreslår att man aktiverar stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul. När rådet har godkänt förslaget kommer EU-länderna att kunna vidta åtgärder för att hantera krisen med tillräcklig kraft, samtidigt som de kan frångå de budgetkrav som normalt sett gäller enligt EU:s budgetregler.

 • 20 mars

  Europeiska standarder för medicinsk utrustning blir gratis

  Europeiska standardiseringskommittén och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering ger gratis åtkomst till ett antal europeiska standarder för vissa medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Detta kommer att hjälpa företag både i och utanför EU att rivstarta produktionen, sälja på den inre marknaden och samtidigt säkerställa en hög produktstandard.

 • 19 mars

  RescEU får sitt första lager med medicinsk utrustning

  Kommissionen beslutar att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med medicinsk utrustning, t.ex. respiratorer och skyddsmasker, för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin.

 • 19 mars

  Tillfälliga regler för fortsatt statligt stöd till ekonomin

  Kommissionen antar tillfälliga regler för att EU-länderna ska kunna utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd till att stödja ekonomin i samband med covid-19-utbrottet.

  Fram till den 31 mars kommer kommissionen att anta flera stödordningar enligt de tillfälliga statsstödsreglerna till ett värde av flera hundra miljarder euro för att stödja EU-ländernas ekonomier mot bakgrund av coronautbrottet (18 beslut om att godkänna 27 nationella åtgärder).

 • 18 mars

  Skydd för passagerarnas rättigheter

  Kommissionen publicerar riktlinjer för att se till att EU:s passagerarrättigheter skyddas och tillämpas på ett konsekvent sätt inom hela EU mot bakgrund av det stora antalet inställda resor och förseningar.

 • 17 mars

  Kommissionen startar europeisk grupp med vetenskapliga experter

  En rådgivande panel om covid-19 med epidemiologer och virologer från flera EU-länder inrättas för att utarbeta EU-riktlinjer för vetenskapligt underbyggda och samordnade riskhanteringsåtgärder.

 • 16 mars

  Skydd för människors hälsa och fortsatt tillgång till viktiga varor och tjänster

  Kommissionen lägger fram riktlinjer till EU-länderna om hälsorelaterade gränsförvaltningsåtgärder. Målet är att skydda människors hälsa, säkerställa rätt behandling av personer som måste resa och se till att det trots allt går att få tag på viktiga varor och tjänster.

 • 16 mars

  EU-stöd till det innovativa vaccinföretaget Curevac

  Kommissionen erbjuder upp till 80 miljoner euro i stöd till Curevac, ett höginnovativt vaccinföretag från Tübingen i Tyskland, för att skynda på utvecklingen och produktionen av vaccin mot coronaviruset inom EU.

 • 15 mars

  Tillgång på personlig skyddsutrustning i EU tryggas

  Kommissionen inför krav på att export av personlig skyddsutrustning till länder utanför EU ska godkännas av medlemsländerna för att skydda tillgången på materialet.

 • 13 mars

  Samordnade insatser för att motverka coronakrisens ekonomiska effekter

  Kommissionen lägger fram åtgärder för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet, med fokus på samordning på EU-nivå av olika verktyg, t.ex. statligt stöd, flexibilitet i EU:s budgetregler, likviditet för banksektorn och EU-budgeten. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2020.

 • 10 mars

  Effekterna av covid-19-utbrottet på flygbranschen och miljön minskas

  Kommissionen lägger fram särskild lagstiftning för att tillfälligt befria flygbolagen från deras lagstadgade skyldighet att utnyttja sina ankomst- och avgångstider. Åtgärden kommer att minska trycket på flygbranschen och minska utsläppen eftersom flygbolagen inte behöver flyga med tomma plan för att behålla sina ankomst- och avgångstider. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2020.

 • 10 mars

  Investeringsinitiativ mot coronaeffekten

  På EU-ledarnas videokonferens om hanteringen av covid-19-utbrottet fick kommissionen mandat att ytterligare intensifiera sitt arbete mot Coronapandemin och samordna EU-ländernas åtgärder. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserar ett investeringsinitiativ mot coronaeffekten som ska omfördela runt 60 miljarder euro i oanvända anslag från sammanhållningspolitiken till kampen mot coronaviruset. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2020.

 • 6 mars

  Kommissionen ökar forskning och anslag för att hantera coronapandemin

  Kommissionen trappar upp den nödsatsning som inleddes i januari för att bekämpa covid-19-utbrottet. Den 31 mars beslutar kommissionen att stödja ytterligare ett projekt och ökar därmed antalet projekt som får stöd till 18. Stödet går till 140 forskningsteam från EU och hela världen och finansieras med en budget på totalt 48,5 miljoner euro från programmet Horisont 2020.

 • 2 mars

  Insatsteam mot coronaviruset

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillsätter ett insatsteam mot coronaviruset som ska samordna åtgärderna mot pandemin och ta ett helhetsgrepp på alla insatsområden – från medicin till ekonomi, resor och transport.

Februari

 • 28 februari

  Gemensam upphandling av medicinsk utrustning med EU-länderna

  Den första av fyra gemensamma upphandlingar av personlig skyddsutrustning utlyses tillsammans med EU-länderna. Detta gör EU till en enda stor inköpare och uppmuntrar leverantörerna att agera snabbt och storskaligt och få fram största möjliga mängd utrustning till bästa pris. Från och med den 24 mars kommer tillverkarna att lämna anbud som täcker och i vissa fall överträffar de efterfrågade kvantiteterna.

 • 24 februari

  Stöd till globala insatser mot pandemin

  Kommissionen tillkännager ett nytt stödpaket på 232 miljoner euro för att stärka den globala beredskapen mot coronaviruset, det förebyggande arbetet och försöken att begränsa spridningen. Kommission trappar också upp sitt stöd till EU-ländernas arbete med beredskaps- och insatsplanering.

 • 23 februari

  EU visar solidaritet med Kina och skickar ytterligare skyddsutrustning

  Kommissionen medfinansierar leveransen av över 25 ton personlig skyddsutrustning till Kina efter att EU:s civilskyddsmekanism aktiverats. Redan tidigare i februari 2020 har över 30 ton skyddsutrustning mobiliserats och levererats av EU-länderna.

 • 1-2 februari

  EU-medborgare transporteras hem

  De första hemtransporterna med franska och tyska flygplan samfinansieras av EU:s civilskyddsmekanism och tar hem 447 EU-medborgare från Wuhan i Kina. Kommissionen arbetar på alla fronter för att stödja insatserna mot coronaviruset, hjälpa EU-länderna att ta hem sina medborgare och ge Kina katastrofhjälp.

 • 1 februari

  Den första hjälpinsatsen når Kina

  Som en omedelbar första åtgärd mobiliserar och skickar EU-länderna totalt 12 ton skyddsutrustning till Kina.

Januari

 • 31 januari

  De första anslagen till forskning om det nya coronaviruset

  EU anslår 10 miljoner euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 till forskning om covid-19. Kommissionen utlyser en brådskande begäran om intresseanmälningar för forskningsprojekt.

 • 28 januari

  EU:s civilskyddsmekanism aktiveras för att ta hem EU-medborgare

  Mot bakgrund av att coronautbrottet intensifieras aktiverar EU sin civilskyddsmekanism på Frankrikes begäran för att ge EU-medborgare i Wuhan i Kina konsulärt bistånd.

  Det första europeiska fallet rapporteras från Frankrike den 24 januari 2020.

  17 januari Hälsosäkerhetskommittén håller sitt första möte om det nya coronaviruset.

  9 januari Kommissionens generaldirektorat för hälsa utfärdar en varning i EU:s system för tidig varning och reaktion där de flesta EU-länder sedan utbyter information om krishanterings- och kommunikationsåtgärder.