Så utarbetar EU sina strategier

EU:s övergripande politiska strategi tas fram gemensamt av

  • Europeiska rådet – de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer
  • Europeiska rådets ordförande
  • Kommissionens ordförande

Kommissionen föreslår sedan initiativ och lagar för att genomföra strategin.

Strategisk planerings- och programplaneringscykelSå genomförs EU-politiken

Årliga arbetsprogram

I slutet av varje år antar kommissionen ett arbetsprogram för det kommande året. Där beskriver man hur de politiska prioriteringarna ska omsättas i konkreta åtgärder.

ArbetsprogramTal om tillståndet i unionen 2016 – av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Bättre lagstiftning – varför och hur

Kommissionens agenda för bättre lagstiftning ska se till att EU:s lagar och initiativ når sina mål på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt.

Hur EU arbetar för bättre lagstiftning

Solidaritet i EU

Den europeiska solidaritetskåren ger unga mellan 18 och 30 år möjlighet att genom frivilliginsatser eller avlönat arbete hjälpa till i samhället samtidigt som de får värdefulla kunskaper och erfarenheter.

Läs mer om solidaritet i EU
Strategier efter politikområde

Strategier fram till 2019

Vart femte år, i början av den nya kommissionens mandatperiod, fastställer kommissionens ordförande vilka områden som ska prioriteras under mandatperioden. Prioriteringarna bygger på Europeiska rådets strategiska agenda och diskussioner med Europaparlamentets politiska grupper.

EU:s prioriteringar fram till 2019
Strategisk agenda för unionen i tider av förändring [109 kB]
(Europeiska rådet, 2014)

Kommissionens politiska riktlinjer fram till 2019 
En ny start för EU: jobb, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring [1,8 MB]
(Europeiska kommissionen, 2014)

10 prioriteringar för 2015–2019

Investeringsplan

Kommissionen har föreslagit en investeringsplan, som kan ge minst 315 miljarder euro i offentliga och privata investeringar mellan 2015 och 2017. Kommissionen vill också minska regleringen och se till att de ekonomiska resurserna används mer effektivt.

Läs mer om investeringsplanen

Europeiska planeringsterminen

EU införde den europeiska planeringsterminen 2010 för att samordna medlemsländernas ekonomiska politik och bättre hantera de globala ekonomiska utmaningarna.

Läs mer om den europeiska planeringsterminen