Priprava strategije EU

Celovito politično strategijo EU skupaj pripravljajo:

  • Evropski svet – voditelji 28 držav EU
  • predsednik Evropskega sveta
  • predsednik Evropske komisije

Komisija predlaga politike in zakonodajo za izvajanje te strategije.

Določitev prednostnih nalog Odločanje Strateški dokumenti

 

Boljše pravno urejanje: zakaj in kako

Evropska komisija v okviru agende za boljše pravno urejanje pripravlja in vrednoti politike in predpise EU, da bi ti kar najučinkoviteje in najuspešneje dosegli svoje cilje.

Priprava boljših predpisov EU

12-mesečni akcijski načrti

Ob koncu vsakega koledarskega leta delovni program Komisije določi načrt ukrepanja za naslednjih 12 mesecev. V njem je opisano, kako se bodo politične prednostne naloge izvajale v praksi.

Delovni program Govor o stanju v Uniji iz leta 2016 predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja


Cilji trajnostnega razvoja

Komisija je v celoti zavezana izpolnjevanju Agende 2030. 

Cilji trajnostnega razvoja

Solidarnost EU

Evropska solidarnostna enota ponuja mladim v starosti 18 do 30 let priložnost, da s prostovoljskim ali plačanim delom pomagajo lokalni skupnosti in širši družbi ter hkrati pridobijo dragocene življenjske in delovne izkušnje.

Več o solidarnosti EU

Enotni digitalni trg

Evropska komisija postavlja digitalne tehnologije v ospredje svoje strategije in šteje vzpostavitev enotnega digitalnega trga med svoje glavne prednostne naloge. EU si prizadeva izboljšati možnosti za digitalno poslovanje za ljudi in podjetja ter okrepiti vodilni položaj Evrope v svetovnem digitalnem gospodarstvu.

Več o enotnem digitalnem trgu

Strategija do leta 2019

Vsakih pet let, na začetku novega mandata Komisije, predsednik Komisije določi prednostna področja mandata. Ta področja izhajajo iz strateške agende Sveta in razprav s političnimi skupinami Evropskega parlamenta.

Prednostne naloge, ki usmerjajo delo EU do leta 2019:
Strateška agenda za Unijo v času sprememb 
(Evropski svet, 2014)

Politične smernice za Komisijo do leta 2019: 
Nov začetek za Evropo: delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe [1.8 MB]
(Evropska komisija, 2014)

10 prednostnih nalog Komisije v obdobju 2015–2019

Naložbeni načrt

Komisija je sprejela naložbeni načrt, s katerim bo v obdobju 2015–2017 sprostila javne in zasebne naložbe v višini najmanj 315 milijard evrov. Načrt se osredotoča tudi na zmanjševanje regulacije ter pametnejšo rabo obstoječih finančnih virov.

Več o naložbenem načrtu

Evropski semester

Začetek evropskega semestra sega v leto 2010, ko je Evropska unija uvedla usklajevanje gospodarskih politik držav članic EU, da bi se te lažje spopadle s svetovnimi gospodarskimi izzivi.

Več o evropskem semestru