Jak powstaje strategia UE

W opracowywaniu ogólnej strategii politycznej UE uczestniczą:

  • Rada Europejska: przywódcy 28 krajów UE
  • przewodniczący Rady Europejskiej
  • przewodniczący Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska proponuje politykę i przepisy w celu realizacji strategii.

Cykl planowania i programowania strategicznego Jak powstaje polityka UE

12-miesięczne plany działania

Pod koniec każdego roku kalendarzowego w programie prac Komisji określa się plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których priorytety polityczne będą realizowane.

Program prac na 2016 r. Orędzie o stanie Unii 2016 – Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker

Lepsze przepisy: dlaczego i jak

W ramach swojego programu lepszego stanowienia prawa Komisja opracowuje i ocenia strategie i przepisy UE pod takim kątem, aby osiągały swoje cele w jak najbardziej efektywny sposób.

Jak UE przygotowuje lepsze przepisy

Solidarność w UE

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom w wieku 18–30 lat zaangażowanie się w działalność wolontariacką lub podjęcie odpłatnej pracy dla dobra różnych społeczności i ogółu społeczeństwa. Pomagając innym, młodzi ludzie zdobywają doświadczenie życiowe i rozwijają swoje kompetencje zawodowe.

Więcej informacji na temat solidarności w UE
Strategia według obszaru polityki

Strategia do 2019 r.

Co pięć lat na początku każdej nowej kadencji Komisji jej przewodniczący przedstawia priorytetowe obszary, na których Komisja skoncentruje się w danym okresie urzędowania. Te priorytetowe obszary opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i dyskusjach prowadzonych z grupami politycznymi Parlamentu Europejskiego.

Priorytety prac UE do 2019 r.:
Strategiczny program Unii w okresie zmian [109 KB]
(Rada Europejska, 2014 r.)

Wytyczne polityczne dla Komisji do 2019 r.: 
Nowy początek dla Europy: zatrudnienie, wzrost, sprawiedliwość oraz zmiany demokratyczne [1,8 MB]
(Komisja Europejska, 2014 r.)

10 priorytetów Komisji na lata 2015–2019

Plan inwestycyjny

Komisja zaproponowała plan inwestycyjny, który pozwoli uruchomić co najmniej 315 mld euro w postaci inwestycji publicznych i prywatnych w latach 2015-2017. Plan ten ma na celu również odchudzanie prawodawstwa i inteligentniejsze wydawanie dostępnych środków finansowych.

Więcej na temat planu inwestycyjnego

Europejski semestr

W 2010 r. UE ustanowiła europejski semestr, aby umożliwić koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich UE oraz skuteczniej stawić czoła globalnym wyzwaniom gospodarczym.

Więcej informacji na temat europejskiego semestru