Jak powstaje strategia UE?

W opracowywaniu ogólnej strategii politycznej UE uczestniczą:

  • Rada Europejska: przywódcy 28 krajów UE
  • przewodniczący Rady Europejskiej
  • przewodniczący Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska proponuje politykę i przepisy w celu realizacji strategii.

Jak wyznacza się priorytety? Podejmowanie decyzji Dokumenty strategiczne

 

Lepsze stanowienie prawa: w jaki sposób i dlaczego

W ramach swojego programu lepszego stanowienia prawa Komisja opracowuje i ocenia strategie i przepisy UE pod takim kątem, aby osiągały swoje cele w jak najbardziej efektywny sposób.

Jak UE przygotowuje lepsze przepisy?

12-miesięczne plany działania

Pod koniec każdego roku kalendarzowego w programie prac Komisji określa się plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których priorytety polityczne będą realizowane.

Program prac Orędzie o stanie Unii 2015 – Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker


Cele zrównoważonego rozwoju

Komisja dokłada wszelkich starań, aby realizować agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

Cele zrównoważonego rozwoju

Solidarność w UE

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom w wieku 18–30 lat zaangażowanie się w działalność wolontariacką lub podjęcie odpłatnej pracy dla dobra różnych społeczności i ogółu społeczeństwa. Pomagając innym, młodzi ludzie równocześnie zdobywają doświadczenie życiowe i rozwijają swoje kompetencje zawodowe.

Więcej na temat solidarności UE

Jednolity rynek cyfrowy

Komisja Europejska uważa jednolity rynek cyfrowy za jeden z głównych elementów swojej strategii i umieściła go na liście swoich dziesięciu priorytetów. Tym samym chce otworzyć przed obywatelami i przedsiębiorstwami możliwości cyfrowe i wzmocnić pozycję Europy jako światowego lidera gospodarki cyfrowej.

Więcej na temat jednolitego rynku cyfrowego

Strategia do 2019 r.

Co pięć lat na początku każdej nowej kadencji Komisji jej przewodniczący przedstawia priorytetowe obszary, na których Komisja skoncentruje się w danym okresie urzędowania. Te priorytetowe obszary opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i dyskusjach prowadzonych z grupami politycznymi Parlamentu Europejskiego.

Priorytety prac UE do 2019 r.:
Strategiczny program Unii w okresie zmian [109 KB]
(Rada Europejska, 2014 r.)

Wytyczne polityczne dla Komisji do 2019 r.: 
Nowy początek dla Europy: zatrudnienie, wzrost, sprawiedliwość oraz zmiany demokratyczne [1,8 MB]
(Komisja Europejska, 2014 r.)

10 priorytetów Komisji na lata 2015–2019

Plan inwestycyjny

Komisja wprowadziła plan inwestycyjny, który pozwoli uruchomić co najmniej 315 mld euro w postaci inwestycji publicznych i prywatnych w latach 2015-2017. Plan ten ma na celu również odchudzanie prawodawstwa i inteligentniejsze wydawanie dostępnych środków finansowych.

Więcej na temat planu inwestycyjnego

Europejski semestr

W 2010 r. UE wprowadziła europejski semestr, aby umożliwić koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich i tym samym aby lepiej stawić czoła globalnym wyzwaniom gospodarczym.

Więcej na temat europejskiego semestru