Hoe wordt de EU-strategie opgesteld?

De algemene strategie van de EU wordt gezamenlijk bepaald door:

  • de Europese Raad, d.w.z. de nationale leiders uit de 28 EU-landen
  • de voorzitter van de Europese Raad
  • de voorzitter van de Commissie

De Commissie doet beleids- en wetsvoorstellen om die strategie uit te voeren.

Cyclus van strategische planning en programmeringHoe wordt het EU-beleid bepaald?

Planning voor twaalf maanden

Aan het eind van elk jaar stelt de Commissie een werkprogramma voor de komende twaalf maanden op. Daarin beschrijft ze hoe de beleidsprioriteiten worden omgezet in concrete acties.

Werkprogramma voor 2016State of the Union 2016: rede door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

Betere regelgeving: waarom en hoe

Via haar agenda voor betere regelgeving zorgt de Commissie ervoor dat EU-beleid en -wetgeving zo worden opgezet en geëvalueerd dat zij hun doelstellingen op de meest efficiënte manier bereiken.

Hoe werkt de EU aan betere wetten

Solidariteit in de EU

Het Europees solidariteitskorps geeft 18- tot 30-jarigen de kans vrijwilligerswerk of betaald werk te doen voor de gemeenschap of de gehele samenleving, waarbij zij ervaring opdoen en vaardigheden aanleren die nuttig zijn voor hun verdere leven.

Meer over EU-solidariteit
Strategie per beleidsterrein

Strategie tot 2019

Om de vijf jaar, wanneer een nieuwe Commissie aantreedt, bepaalt de voorzitter de prioriteiten voor de komende periode. Daarvoor baseert hij zich op de strategische agenda van de Raad en de besprekingen met de politieke groepen in het Europees Parlement.

Prioriteiten voor de EU tot en met 2019
Strategische agenda voor de Unie in tijden van verandering
(Europese Raad, 2014)

Politieke richtsnoeren voor de Commissie tot 2019 
Een nieuwe start voor Europa: agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering
(Europese Commissie, 2014)

10 prioriteiten voor de Commissie voor 2015-2019

Investeringsplan

De Commissie heeft een investeringsplan voorgesteld, dat ten minste 315 miljard euro aan particuliere en openbare investeringen moet vrijmaken in de periode 2015-2017. Het richt zich ook op minder regels en een slimmer gebruik van bestaande financieringsmogelijkheden.

Meer over het investeringsplan

Het Europees semester

De EU begon in 2010 met het jaarlijks Europees semester om het economisch beleid van haar lidstaten te coördineren en zo beter de wereldwijde economische uitdagingen aan te kunnen.

Meer over het Europees semester