Kaip rengiama ES strategija

Bendrą ES politikos strategiją drauge rengia:

  • Europos Vadovų Taryba – 28 ES šalių valstybių ir vyriausybių vadovai,
  • Europos Vadovų Tarybos pirmininkas,
  • Komisijos pirmininkas.

Komisija siūlo, kokiomis politikos priemonėmis ir teisės aktais tą strategiją įgyvendinti.

Kaip nustatomi prioritetaiSprendimų priėmimasStrategijos dokumentai

 

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Įgyvendindama geresnio reglamentavimo darbotvarkę, Komisija rengia ir vertina ES politiką ir teisės aktus, kad jų tikslai būtų pasiekiami kuo ekonomiškiau ir veiksmingiau.

Kaip ES tobulina teisės aktus

12 mėnesių veiksmų planai

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje Komisijos darbo programoje nustatomas kitų 12 mėnesių veiksmų planas. Jame aprašoma, kaip politikos prioritetai bus įgyvendinami konkrečiais veiksmais.

Darbo programaKomisijos Pirmininko Jeano-Claude‘o Junckerio 2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį


Darnaus vystymosi tikslai (DVT)

Komisija yra tvirtai pasiryžusi įgyvendinti 2030 m. darbotvarkę.  

Darnaus vystymosi tikslai

ES solidarumas

Europos solidarumo korpusas suteikia 18–30 metų asmenims galimybę savanoriaujant arba dirbant mokamą darbą padėti bendruomenei ir plačiajai visuomenei, įgyti neįkainojamų įgūdžių ir patirties.

Daugiau apie solidarumą ES

Bendroji skaitmeninė rinka

Europos Komisija savo strategijoje skaitmeninei sričiai skiria ypatingą dėmesį. Skaitmeninė rinka yra vienas iš 10 jos prioritetų. Šia strategija siekiama atverti skaitmeninių technologijų teikiamas galimybes gyventojams ir įmonėms ir stiprinti Europos, kaip pasaulinės lyderės skaitmeninės ekonomikos srityje, vaidmenį.

Daugiau apie bendrąją skaitmeninę rinką

Strategija iki 2019 m.

Kas 5 metus, naujos Komisijos kadencijos pradžioje Komisijos pirmininkas nustato prioritetines sritis, kurioms tą kadenciją bus skiriama daugiausia dėmesio. Šios sritys nustatomos vadovaujantis strategine Tarybos darbotvarke ir atsižvelgiant į diskusijų su Europos Parlamento politinėmis frakcijomis rezultatus.

ES darbo prioritetai iki 2019 m.
Strateginė Sąjungos kintančiame pasaulyje darbotvarkė [109 KB]
(Europos Vadovų Taryba, 2014 m.)

Komisijos politikos gairės iki 2019 m. 
Nauja pradžia Europai. Darbo vietos, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai [1,8 MB]
(Europos Komisija, 2014 m.)

10 Komisijos prioritetų 2015–2019 m.

Investicijų planas

Komisija parengė Investicijų planą, kuris paskatins privatųjį ir viešąjį sektorius 2015–2017 m. investuoti bent 315 mlrd. eurų. Be to, plane daug dėmesio skiriama mažesniam reguliavimui ir išmanesniam esamų finansinių išteklių panaudojimui.

Daugiau informacijos apie Investicijų planą

Europos semestras

2010 m. ES nustatė Europos semestro procedūrą, kad galėtų koordinuoti ES valstybių narių ekonomikos politiką ir geriau pasirengti visuotiniams ekonomikos sunkumams.

Daugiau apie Europos semestrą