Kako nastaju strategije EU-a

Cjelokupnu političku strategiju EU-a zajednički razvijaju:

  • Europsko vijeće – nacionalni čelnici iz 28 država članica EU-a,
  • predsjednik Europskog vijeća i
  • predsjednik Komisije.

Komisija predlaže politike i zakonodavstvo za provedbu te strategije.

Kako se utvrđuju prioritetiDonošenje odlukaStrategy documents

12-mjesečni akcijski planovi

Na kraju svake kalendarske godine u programu rada Komisije utvrđuje se akcijski plan za sljedećih 12 mjeseci. U njemu se opisuje na koji će se način politički prioriteti odraziti u konkretnim mjerama.

Program rada Govor predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera o stanju Unije 2016.

Bolja regulativa: kako i zašto

U okviru plana za bolju regulativu Komisija oblikuje i ocjenjuje politike i zakonodavstvo EU-a radi što učinkovitijeg i djelotvornijeg ostvarivanja njihovih ciljeva.

Kako EU bolje oblikuje zakone

Solidarnost u EU-u

Europske snage solidarnosti daju mladima u dobi od 18 do 30 godina priliku za volontiranje ili rad u zajednici i širem društvu, čime mogu steći neprocjenjive vještine i iskustvo.

Više o solidarnosti u EU-u

Jedinstveno digitalno tržište

Strategija Europske komisije usmjerena je na digitalizaciju, a jedinstveno digitalno tržište jedan je od njezinih deset prioriteta. Tom se strategijom namjerava stvoriti digitalne mogućnosti za građane i poduzeća te učvrstiti položaj Europe kao globalnog predvodnika digitalnog gospodarstva.

Više o jedinstvenom digitalnom tržištu

Strategija do 2019.

Svakih pet godina, na početku novog mandata Komisije predsjednik Komisije utvrđuje prioritetna područja na koja se potrebno usmjeriti tijekom tog mandata. Ta se područja temelje na strateškom programu Vijeća i raspravama s političkim skupinama Europskog parlamenta.

Prioriteti u radu EU-a do 2019.:
Strateški program za Uniju u vrijeme promjena [109 KB]
(Europsko vijeće, 2014.)

Političke smjernice za Komisiju do 2019.: 
Novi početak za Europu: zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene [1,8 MB]
(Europska komisija, 2014.)

10 prioriteta Komisije za razdoblje 2015. – 2019.

Plan ulaganja

Komisija je uvela plan ulaganja kojim će se u razdoblju od 2015. do 2017. potaknuti najmanje 315 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja. Taj je plan usmjeren i na smanjenje propisa te na bolju upotrebu postojećih financijskih sredstava.

Više o planu ulaganja

Europski semestar

Europska unija uspostavila je 2010. europski semestar radi usklađivanja gospodarskih politika država članica kako bi se uspješnije nosile s globalnim gospodarskim izazovima.

Više o europskom semestru