EU:n strategian laadinta

EU:n poliittisen strategian määrittävät yhdessä

  • Eurooppa-neuvosto eli EU:n 28 jäsenmaan johtajat
  • Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
  • komission puheenjohtaja.

Komissio esittää toimia ja lainsäädäntöä, joiden avulla strategia pannaan täytäntöön.

Poliittisten painopisteiden määrittäminenPäätöksentekoStrategia-asiakirjat

Vuotuinen työohjelma

Kalenterivuoden lopussa hyväksytään komission työohjelma seuraavia 12 kuukautta varten. Työohjelmassa kuvataan, miten komission poliittisten painopisteiden on määrä näkyä konkreettisissa toimissa.

TyöohjelmaPuhe unionin tilasta 2016 (komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker)

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

Komissio on jo joitakin vuosia noudattanut ns. paremman sääntelyn agendaa. Sen avulla EU-politiikkaa ja -lainsäädäntöä pyritään laatimaan ja arvioimaan siten, että EU:n tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.

EU-sääntelyn parantamistoimet

EU ja solidaarisuus

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat 18–30-vuotiaille tilaisuuksia vapaaehtoiseen tai palkalliseen työhön yhteisöjen ja yhteiskunnan apuna. Nuoret saavat samalla arvokasta kokemusta ja osaamista.

Solidaarisuusjoukot

Digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalitalous on keskeisellä sijalla EU:n strategiassa, sillä digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi komission 10 poliittisesta painopistealueesta. Tavoitteena on luoda kansalaisille ja yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia digitaalialalla ja edistää EU:n asemaa yhtenä maailman johtavista digitaalitalouksista.

Digitaaliset sisämarkkinat – lisätietoa

EU:n strategia vuoteen 2019

Komissio vaihtuu 5 vuoden välein, ja toimikautensa alussa komission puheenjohtaja vahvistaa toiminnan painopistealueet. Päätökseen vaikuttavat EU:n neuvoston strateginen ohjelma ja Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kanssa käydyt keskustelut.

EU:n strategiset painopisteet vuoteen 2019:
Unionin strateginen ohjelma muutoksen aikoina (Eurooppa-neuvoston päätelmien liite)
(Eurooppa-neuvosto, 2014)

Komission poliittiset suuntaviivat vuoteen 2019: 
Uusi alku Euroopalle – Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma [1,8 MB]
(Euroopan komissio, 2014)

Komission 10 painopistettä kaudella 2015–2019

Investointiohjelma

Komissio on laatinut investointiohjelman, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vuosina 2015–2017 vähintään 315 miljardilla eurolla. Ohjelman avulla pyritään myös vähentämään sääntelyä ja hyödyntämään nykyisiä rahoituslähteitä tehokkaammin.

Investointiohjelma – lisätietoa

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso

EU:ssa otettiin vuonna 2010 käyttöön vuotuinen talouspolitiikan ohjausjakso, jolla koordinoidaan EU:n jäsenmaiden talouspolitiikkaa ja autetaan niitä vastaamaan maailmantalouden haasteisiin.

EU-ohjausjakso – lisätietoa