Πώς καταρτίζεται η στρατηγική της ΕΕ

Η συνολική στρατηγική της ΕΕ χαράσσεται από κοινού από τους εξής θεσμούς:

  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εθνικοί ηγέτες των 28 χωρών της ΕΕ)
  • τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για τη υλοποίηση αυτής της στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές και νόμους.

Πώς καθορίζονται οι προτεραιότητεςΛήψη αποφάσεωνΈγγραφα στρατηγικής

 

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Μέσω του θεματολογίου της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει και αξιολογεί τις διάφορες πολιτικές και τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, έτσι ώστε αυτές να επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Με ποιον τρόπο η ΕΕ θεσπίζει καλύτερη νομοθεσία

Δωδεκάμηνα σχέδια δράσης

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, καταρτίζεται το σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιγράφει πώς οι πολιτικές προτεραιότητες μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις.

Πρόγραμμα εργασίαςΟμιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016 - του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ


Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Η Επιτροπή έχει πλήρως δεσμευτεί για την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δίνει σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών την ευκαιρία να εργαστούν ως εθελοντές ή επ’ αμοιβή, βοηθώντας άτομα της κοινότητάς τους και την κοινωνία εν γένει, και αποκτώντας ταυτόχρονα πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρία.

Περισσότερα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί την ψηφιακή συνιστώσα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, αναδεικνύοντας την ενιαία ψηφιακή αγορά σε μία από τις 10 προτεραιότητές της. Η στρατηγική αυτή σκοπό έχει να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης, ως πρωτοπόρου παγκοσμίως στην ψηφιακή οικονομία.

Περισσότερα για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Στρατηγική μέχρι το 2019

Κάθε 5 χρόνια, με την έναρξη της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρός της καθορίζει σε ποιους τομείς προτεραιότητας πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτής. Οι συγκεκριμένοι τομείς καθορίζονται σύμφωνα με το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου και τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άξονες προτεραιότητας των εργασιών της ΕΕ μέχρι το 2019:
Στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση σε μια εποχή αλλαγών
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2014)

Πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2019: 
Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή [1.8 MB]
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014)

10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-19

Επενδυτικό σχέδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις την περίοδο 2015-2017. Επιδιώκει επίσης τη μείωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων.

Περισσότερα για το επενδυτικό σχέδιο

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Η ΕΕ θέσπισε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2010 με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων χάρη στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο