Sådan lægger EU strategien

EU's samlede strategi udarbejdes i fællesskab af:

  • Det Europæiske Råd – stats- og regeringscheferne fra de 28 EU-lande
  • Det Europæiske Råds formand
  • Formanden for Kommissionen

Kommissionen foreslår politikker og love, som skal sikre, at strategien bliver ført ud i livet.

Sådan fastlægges prioriteternePolitiske beslutningerStrategidokumenter

 

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

Gennem dagsorden for bedre regulering udformer og evaluerer Kommissionen EU-politikker og -love, så de når deres mål på den mest effektive måde.

Sådan forbedrer EU lovgivningen

Handlingsplaner for 12 måneder ad gangen

Ved slutningen af hvert kalenderår bliver handlingsplanen for de næste 12 måneder fremlagt i Kommissionens arbejdsprogram. Planen er en beskrivelse af, hvordan de politiske prioriteter skal omsættes i konkret handling.

Arbejdsprogrammet Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2016


Bæredygtige udviklingsmål

Kommissionen har forpligtet sig helhjertet til at gennemføre 2030-dagsordenen. 

Bæredygtige udviklingsmål

Solidaritet i EU

Det europæiske solidaritetskorps giver unge mellem 18 og 30 år muligheden for at udføre frivilligt eller lønnet arbejde både i lokalsamfund og mere bredt, samtidig med at de opnår uvurderlige kompetencer og erfaringer.

Mere om solidaritet i EU

Det digitale indre marked

EU-Kommissionen sætter stærkt fokus på den digitale udvikling ved at gøre det digitale indre marked til en af sine 10 prioriteter. Denne strategi har til formål at give borgerne og virksomhederne nye digitale muligheder og styrke Europas stilling som en af verdens førende inden for den digitale økonomi.

Mere om det digitale indre marked

Strategien frem til og med 2019

Hvert femte år, ved begyndelsen af den nye Kommissions mandatperiode, fastlægger formanden for Kommissionen de prioriteter, der vil være i fokus i denne periode. Prioriteterne afspejler Rådets strategiske dagsorden og drøftelser med de politiske grupper i EU-Parlamentet.

Prioriteter, der styrer EU's arbejde til og med 2019
EU's strategiske dagorden i en tid med forandringer 
(Det Europæiske Råd, 2014)

Politiske retningslinjer for Kommissionen til og med 2019 
En ny start for Europa: job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring [1,8 MB]
(Europa-Kommissionen, 2014)

Kommissionens 10 prioriteter for 2015-2019

Investeringsplanen

Kommissionen har udarbejdet en investeringsplan, som vil frigøre et beløb på mindst 315 mia. euro i offentlige og private investeringer i perioden 2015-2017. Planen fokuserer også på at mindske regulering og gøre bedre brug af eksisterende finansielle ressourcer.

Mere om investeringsplanen

Det europæiske semester

EU indførte det europæiske semester i 2010 for at gøre det muligt at koordinere medlemslandenes økonomiske politikker, så landene i fællesskab bedre kan tackle de globale økonomiske udfordringer.

Mere om det europæiske semester