Hvordan EU lægger strategien

EU's overordnede politiske strategi udvikles i fællesskab af

  • Rådet – stats- og regeringscheferne fra de 28 EU-lande
  • Rådets formand
  • Kommissionens formand

Kommissionen foreslår politikker og love, som skal sikre, at strategien bliver ført ud i livet.

EU's strategiske planlægnings- og programmeringscyklus Sådan udformes EU's politikker

Handlingsplaner for 12 måneder ad gangen

Ved slutningen af hvert kalenderår bliver handlingsplanen for de næste 12 måneder fremlagt i Kommissionens arbejdsprogram. Planen er en beskrivelse af, hvordan de politiske prioriteter skal omsættes i konkret handling.

Arbejdsprogrammet Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2016

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

Gennem dagsorden for bedre regulering udformer og evaluerer Kommissionen EU-politikker og -love, så de når deres mål på den mest effektive måde.

Sådan forbedre EU lovgivningen

EU-solidaritet

Det Europæiske Solidaritetskorps giver 18-30-årige mulighed at udføre frivilligt eller lønnet arbejde for at hjælpe samfundet og samtidig få uvurderlige kvalifikationer og erfaring.

Mere om solidaritet i EU
Strategier på forskellige politikområder

Strategien frem til og med 2019

Hvert femte år, ved begyndelsen af den nye Kommissions mandatperiode, fastlægger formanden for Kommissionen de prioriteter, der vil være i fokus i denne periode. Prioriteterne afspejler Rådets strategiske dagsorden og drøftelser med de politiske grupper i EU-Parlamentet.

Prioriteter, der styrer EU's arbejde til og med 2019
Strategic agenda for the Union in times of change [109 KB]
(Rådet, 2014)

Politiske retningslinjer for Kommissionen til og med 2019 
En ny start for Europa: job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring [1,8 MB]
(Kommissionen, 2014)

Kommissionens 10 prioriteter for 2015-19

Investeringsplan

Kommissionen har foreslået en investeringsplan, som vil frigøre et beløb på mindst 315 mia. euro i offentlige og private investeringer i perioden 2015-2017. Planen fokuserer også på at mindske regulering og gøre bedre brug af eksisterende finansielle ressourcer.

Mere om investeringsplanen

Det europæiske semester

EU lancerede det europæiske semester i 2010 for at gøre det muligt at koordinere EU-landenes økonomiske politik, så den bedre kan modstå de globale økonomiske udfordringer.

Mere om det europæiske semester