EU-kommissionens arbetsprogram

EU-kommissionens arbetsprogram

Kommissionens arbetsprogram innehåller en handlingsplan för det kommande året. Där beskriver man hur de politiska prioriteringarna ska omsättas i konkreta åtgärder.

Strategier och förvaltningsplaner

Strategier och förvaltningsplaner

Varje kommissionsavdelning lägger fram en flerårig strategi och en årlig förvaltningsplan med utgångspunkt i kommissionens politiska prioriteringar.

Årliga verksamhetsrapporter

Årliga verksamhetsrapporter

I slutet av året tar varje avdelning fram en årlig verksamhetsrapport om hur man har lyckats nå målen i sina strategier och förvaltningsplaner.

Årliga förvaltnings- och resultatrapporter

Årliga förvaltnings- och resultatrapporter

Varje år tar kommissionen fram en rapport om hur budgeten har använts och vilka resultat man har fått.

Dokument