Program prac Komisji Europejskiej

Program prac Komisji Europejskiej

W programie prac Komisja określa plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których będą realizowane priorytety polityczne.

Plany strategiczne i plany zarządzania

Plany strategiczne i plany zarządzania

Każda dyrekcja generalna Komisji publikuje wieloletni plan strategiczny i roczny plan zarządzania na podstawie priorytetów politycznych Komisji.

Roczne sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdania z działalności

Na koniec roku każda dyrekcja generalna opracowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności zawierające informacje o postępach w realizacji celów wyznaczonych w jej planach strategicznych i planach zarządzania.

Roczne sprawozdania z zarządzania i wyników

Roczne sprawozdania z zarządzania i wyników

Co roku Komisja sporządza sprawozdanie zawierające informacje na temat wyników budżetu UE oraz zarządzania budżetem w roku poprzednim.

Dokumenty