Werkprogramma van de Europese Commissie

Werkprogramma van de Europese Commissie

In het werkprogramma van de Commissie staat wat haar plannen zijn voor de komende twaalf maanden. Ze beschrijft daarin hoe zij de beleidsprioriteiten in concrete acties gaat omzetten.

Strategische plannen / beheersplannen

Strategische plannen / beheersplannen

Op basis van de beleidsprioriteiten van de Commissie stelt elk departement van de Commissie om de vijf jaar een strategisch plan en elk jaar een beheersplan op.

Jaarlijkse activiteitenverslagen

Jaarlijkse activiteitenverslagen

Aan het eind van het jaar beschrijft elk departement in een jaarverslag wat er van de doelstellingen in zijn strategische en beheersplannen is bereikt.

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

Elk jaar stelt de Commissie een verslag op waarin zij beschrijft wat er met de EU-begroting is bereikt en hoe het budget voor het voorbije is beheerd.

Documenten