Europos Komisijos darbo programa

Europos Komisijos darbo programa

Komisijos darbo programoje nustatomas kitų 12 mėnesių veiksmų planas. Joje aprašoma, kaip politiniai prioritetai bus įgyvendinami konkrečiais veiksmais.

Strateginiai ir valdymo planai

Strateginiai ir valdymo planai

Kiekvienas Komisijos padalinys skelbia Komisijos politiniais prioritetais grindžiamus daugiametį strateginį planą ir metinį valdymo planą.

Metinės veiklos ataskaitos

Metinės veiklos ataskaitos

Metų pabaigoje visi padaliniai parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, ką jie nuveikė siekdami savo strateginiuose ir valdymo planuose iškeltų tikslų.

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos

Kasmet Komisija teikia ataskaitą, kokių rezultatų pasiekta naudojant ES biudžeto lėšas ir kaip buvo valdomas praėjusių metų biudžetas.

Dokumentai