Az Európai Bizottság munkaprogramja

Az Európai Bizottság munkaprogramja

Munkaprogramjában a Bizottság felvázolja a következő 12 hónapra szóló cselekvési tervét. A munkaprogram írja le, hogyan lesznek a politikai prioritásokból konkrét lépések.

Stratégiai tervek / Irányítási tervek

Stratégiai tervek / Irányítási tervek

A Bizottság szervezeti egységei a Bizottság politikai prioritásai alapján többéves stratégiai tervet és éves gyakorisággal irányítási tervet készítenek.

Éves tevékenységi jelentések

Éves tevékenységi jelentések

Az év végén minden szervezeti egység éves tevékenységi jelentést készít arról, milyen mértékben sikerült teljesítenie a stratégiai és az irányítási tervében meghatározott célokat.

Éves irányítási és teljesítményjelentések

Éves irányítási és teljesítményjelentések

A Bizottság minden évben jelentést készít, melyben beszámol az uniós költségvetési források felhasználásáról és az uniós forrásokból finanszírozott tevékenységek terén elért eredményekről.

Dokumentumok